29.12.2016. SSS Kragujevac SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

 

Rukovodstvo Gradskih tržnica u Kragujevcu uzelo je prerogative Boga i radnicu sa hendikepom, siromašnu, koja živi sama, Svetlanu Milenković, kojoj nedostaje devet meseci radnog angažmana, kako bi ostvarila zakonsko pravo na naknadu za nezaposlene u trajanju od dve godine, nakon čega bi ostvarila zakonsko pravo na penzionisanje, proglasili su tehnološkim viškom i od Nove godine ostaće bez posla i ikakvih primanja.

27.12.2016. Savez samostalnih sindikata Kragujevca uklјučen u rad Socijalno-ekonomskog saveta Grada

Skoro 12 godina je prošlo od početka rada Socijalno-ekonomskog saveta grada Kragujevca, koji je nastao tako što je grad Kragujevac zaklјučio Sporazum o formiranju ovog Saveta, sa Savezom samostalnih sindikata Kragujevca.
Od tada, Grad nije uputio poziv Savezu samostalnih sindikata Kragujevca da delegira svoje predstavnike, što je zakonska obaveza, već su predstavnici Sindikata birani na nezakonit način.
Kako je iz Gradske uprave, nedavno, upućen poziv svim sindikatima koji deluju na teritoriji Grada, da dostave potvrdu o reprezentativnosti i time dokažu svoje pravo da učestvuju u radu Saveta, to su pored Saveza samostalnih sindikata Kragujevca učinili i sindikati, UGS „Nezavisnost“ i „Sloga“.
Na sednici Socijalno-ekonomskog saveta, utvrđeno je da je Savez samostalnih sindikata Kragujevca jedini dostavio Potvrdu o reprezentativnosti za grad Kragujevac, čime je postao jedini zastupnik Sindikata u Savetu.
Savet nije prihvatio Potvrdu o reprezentativnosti koju je dostavio sindikat UGS „Nezavisnost“, jer se ona odnosi na reprezentativnost u Republici Srbiji, dok je sindikat „Sloga“ dostavio potvrdu o reprezentativnosti u zdravstvu za grad Kragujevac, čime takođe nije ispunjen zakonski uslov o reprezentativnosti.
Savet je odlučio, da će ubuduće interese Sindikata u Socijalno-ekonomskom savetu zastupati: Jugoslav Ristić, predsednik SSSK, Sandra Radosavlјević, predsednica  sindikata u Gradskoj upravi Kragujevac i Dragan Ilić, predsednik Sindikalne organizacije „Zastava Oružje“.
Na predlog Jugoslava Ristića, predsednika SSSK, Savet je prihvatio inicijativu da sednicama prisustvuju,  daju predloge i predstavnici Sindikata UGS „Nezavisnost“ i „Sloga“, bez prava odlučivanja.

22.11.2016. Više od 40 dana štrajka radnika „Zastava Inpro“

Preko 20 radnika, invalida rada, štrajkuje glađu u magacinu preduzeća „Zastava Inpro“, kako bi se izborili za opstanak u preduzeću ili što bolјi socijalni program.
„Zastava Inpro“, je preduzeće osnovano sa namerom da zaposli invalide, nakon privatizacije dela ovog preduzeća, kako je najavlјeno, preostali deo ovog  preduzeća će otići u stečaj.
Nezainteresovanost i nebrigu koju nosioci vlasti pokazuju prema ovim radnicima, invalidima rada, svedoči o nameri da se radnici u Srbiji prepuste volјi vlasnika kapitala, osiromaše i učine što jeftinijom radnom snagom, kako bi time pomogli „stranim investitorima“.

04.11.2016. Održan seminar Sekcije mladih, SSSS

Mladi lideri sindikata iz cele Srbije okupili su se u Kragujevcu, na Seminaru, čije su teme bile: „Predstavlјanje radnih verzija Zakona koji su u procesu izrade i pregovaranja“, kao i „Položaj mladih na tržištu rada“.
Posebno je apostrofirana štetnost posledica najavlјenih izmena Zakona, koji će pretežno uticati na živote mladih lјudi.
Položaj mladih na tržištu rada analiziran je sa stanovišta obespravlјenosti mladih lјudi, imajući u vidu da je svaki drugi mladi čovek nezaposlen.

27.10.2016. Uručene diplome o završenim obukama

Diplome o završenim obukama iz oblasti informatike i engleskog jezika, danas su uručene za 35 polaznica koje su uspešno završile ove obuke.
Diplome je uručila Inga-Lill Samuelson, Ombudsman u Sindikatu „IF Metal“ u Geteborgu.
Učenje engleskog jezika i obuka iz informatike deo su projekta „Mi smo jednaкi“ koje SSS Kragujevca realizuje već više godina sa sindikatom IF Metal iz Geteborga. Obuke su besplatne za članove SSS Kragujevca.

17.10.2016. Štrajk radnika „Zastava Inpro“

 

Radnici Zastave Inpro, njih 28, već sedmi dan štrajkuju glađu, zahtevajući očuvanje fabrike, isplatu zaostale zarade i drugih primanja.
Do štrajka je došlo nakon što je privatizovan deo fabrike, tako što je izdvojen deo najfunkcionalnije opreme i alata, koji je prodat francuskoj kompaniji, dok su matičnom preduzeću „Zastava Inpro“, ostali dugovi iz ranijeg preduzeća i 132 radnika, najveći broj invalida rada.
Radnici ukazuju i na, kako tvrde, brojne zloupotrebe koje su se dešavale u ovom preduzeću.
U SSS Kragujevca smatraju, da je jedino moguće rešenje za Zastavu Inpro, podržavlјenje ove fabrike uz zaštitu od stečaja.