STATUTARNI ODBOR

IVAN STUPIĆ                                           KOMUNALCI VODOVOD
MARIJA SREĆKOVIĆ VASILjEVIĆ          USTANOVA ZA DECU „ĐURĐEVDAN“
SLAVICA STEVANOVIĆ                          BIBLIOTEKA „VUK KARADŽIĆ“