Dragan Milosavljević-Biografija

Po zanimanju mehaničar za održavanje mašina i alata, IV stepen. U dva mandata, od 2001. do 2008. godine član Odbora Sindikalne organizacije Zastava oružje, kao predsednik celine PRJ 13. Nakon vanrednih izbora, za zamenika predsednika Sindikata izabran juna 2008. godine, a  na izborima u novembru 2009. godine ponovo izabran za zamenika predsednika Sindikalne organizacije Zastava oružje.
Kao predstavnik Sindikalne organizacije Zastava, za člana Veća Saveza samostalnih sindikata grada Kragujevca izabran  marta 2010. godine.
Tokom dugogodišnjeg sindikalnog rada aktivno učestvovao u svim akcijama koje su za cilj imale borbu za opstanak fabrike Zastava oružje i bolji položaj zaposlenih, kao i u svim protestima koje su organizovali sindikati kako bi se iskazala neophodna radnička solidarnost sa kolegama iz cele Srbije.
Vece Saveza samostalnih sindikata Kragujevca izabralo je Dragana Milosavljevica za potpredsednika Saveza samostalnih sindikata Kragujevca za mandatni period 2010-2015 godina