Predsedništvo

Predsedništvo je izvršno – operativni organ Veća i za svoj rad odgovorno je Veću. Predsednik, sekretar I potpredsednici Veća su po funkciji članovi Predsedništva.

ČLANOVI PREDSEDNIŠTVA ZA PERIOD 2015-2020.

ČLANOVI PREDSEDNIŠTVA ZA PERIOD 2015-2020

Redni brojIme i PrezimeIme organizacije
01.ЈUGОSLАV RISТIĆPRЕDSЕDNIK SSSK
02.BRАNKО PЕТRАŠINОVIĆSЕKRЕТАR SSSK
KОМUNАLCI
03.RАDОICА АRSЕNIЈЕVIĆGRАĐЕVINАRI
04.GОRАN МILIĆМЕТАLCI
05.SLАVICА SТЕPОVIĆUPRАVА I DRUŠТVЕNЕ ОRGАNIZАCIЈЕ
06.DRАGАNА ĐОRĐЕVIĆKULТURА
07.МILОŠ ČОLIĆBОFОS
08.DRАGАNА ЈОVАNОVIĆZDRАVSТVО
09.DUŠАN SIМIĆSINDIKАТ UGОSТIТЕLjSТVА I ТURIZМА
10.DRАGОŠ МIТRОVIĆSINDIKАТ ТЕKSТILА, KОŽЕ I ОBUĆЕ
11.МILIЈАNА МILЕNKОVIĆUSTАNОVЕ ZА DЕCU "NАDА NАUMОVIĆ"
12.ZОRАN МАRKОVIĆ
FАS
13.DRАGАN ILIĆZАSТАVА ОRUŽЈЕ
14.SАNDRА RАDOSАVLjЕVIĆSKUPŠТINА GRАDА