ČLANOVI PREDSEDNIŠTVA ZA PERIOD 2020-2025

JUGOSLAV RISTIĆ                            PREDSEDNIK SSSK
MILAN POPADIĆ                                KOMUNALCI
RAJKO BLAGOJEVIĆ                        METALCI
SANDRA RADOSAVLjEVIĆ               UPRAVA I DRUŠTVENE ORGANIZACIJE
DRAGANA JOVANOVIĆ                    ZDRAVSTVO
MARIJA GRČAK                                OBDANIŠTE
DRAGAN ILIĆ ZASTAVA                    ORUŽJE
ZORAN MARKOVIĆ                          FAS