29.11.2013. Protest oružara

Sindikalna organizacija Zastava oružje je danas održala protest ispred Upravne zgrade dok je trajala sednica Skupštine preduzeća. Posle održanog protesta radnici fabrike predali su zahteve i poruke predstavnicima države u kojima su iskazali revolt zbog odluke da se danas na sednici Skupštine razreše predstavnici društvenog kapitala iz Nadzornog odbora.


Odluka o razrešenju doneta na današnjoj sednici je čin bez presedana, s obzirom na to da u narednom periodu 25% kapitala preduzeća više neće imati svoje zastupnike u Nadzornom odboru. Na današnjoj sednici je razrešen i Milovan Puzović koji nije iz redova zaposlenih, što je još jedna potvrda da su smene članova Nadzornog odbora isključivo politički motivisane.
U Sindikalnoj organizaciji Zastava oružje ocenjuju da su razrešenjem članova Nadzornog odbora ispred društvenog kapitala sve buduće odluke Nadzornog odbora nelegitimne, s obzirom na jasne odredbe Statuta koji definiše rad ovog tela.
Sindikat će u narednom periodu doneti dalje odluke na koji će način zaštititi interes društvenog kapitala koji je vlasništvo radnika fabrike, o čemu će članstvo biti obavešteno.