23.12.2011. Radnici sprečili održavanje licitacije za prodaju osnovnih sredstava za rad Centra za strna žita

Radnici, zajedno sa svojim saradnicima – poljoprivrednim proizvođačima i direktorom pred velikim brojem pretstavnika medija, danas su sprečili održavanje licitacije za prodaju osnovnog oruđa za rad (traktora, kombajna…) Centra za strna žita. Naime, u želji da odbrane licitacionu prodaju svojih osnovnih oruđa za rad od kojih bukvalno zavisi dalji opstanak njihove firme i egzistencija njihovih porodica, radnici su praveći živi zid ispred svojih mašina, sprečili sudskog izvršitelja u pratnji većeg broja organa bezbednosti da dođe do otuđenja njihovih osnovnih sredstava za rad.

Praveći zapisnik ispred kapije imanja Centra sudski izvršitelj je konstatovao da je ova licitacija bila neuspešna, i obavestio zaintersovane kupce, njih oko dvadesetak da će naredna uslediti polovinom januara 2012.godine.
Ovde su danas bili prisutni i b rojni poljoprivredni proizvođači koji koriste proizvode (semenske sorte žitarica) ovog Centra u svojoj proizvodnji, da podrže radnike da sačuvaju svoje osnovno oruđe za rad.
Jedan od njih, Igor Paunović iz sela Dubrave SO Knić, kaže da godinama koristi semenski materijal ove ustanove sa kojim postiže zavidne rezultate u proizvodnji žitarica, i da apsolutno podržava borbu radnika da sačuvaju svoja osnovna oruđa za rad, a time i opstanak ove naučne ustanove na dobrobit ogromnog broja poljoprivrednih proizvođača ove regije.
Istovremeno i jedan od potencijalnih kupaca na ovoj neuspeloj licitaciji, Mileta Pević iz sela Drače, kada je sagledao stvari na licu mesta i video ogorčene radnike kako brane svoje mašine, promenio je svoju odluku, rekavši da je ovo žalosno, jer bi prodaja njihovog osnovnog oruđa za rad značila i zatvaranje ove firme, a time i radnike ostavila bez posla.
Blagoje Kovačević predsednik ove Sindikalne organizacije je izrazio zadovoljstvo što je licitacija sprečena, i naglasio da će suzbiti svaku narednu uz pomoć „armije“ svojih saradnika – uspešnih poljoprivrednih proizvođača sa kojima imaju višegodišnju saradnju, potsećajući da dug (zbog čega je i organizovana licitacija) od preko pet miliona dinara za izvedene radove na rekonstrukciji upravne zgrade koja ni do danas nije završena, moraju da plate državni organi – Ministarstvo za nauku i tehnologiju.

22.12.2011. Održan sastanak u Centru za strna žita sa predstavnicima državnih organa u cilju razrešenja dugotrajne krize u ovoj naučnoj ustanovi

Na današnjem sastanku u Centru za strna žita upriličenom radi traženja rešenja za izlasak iz dugotrjne krize u kojoj se nalazi ova naučna ustanova prisustvovali su: pomoćnik ministra za prosvetu i nauku, profesor Nada Dragović, predsednica Nacionalnog saveta za nauku Vera Dondur, pravna savetnica u Ministarstvu za nauku i tehnologiju Vera Vasić, gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevbanović sa svojim timom, naučni radnici Centra za strna žita, direktor ove institucije i Blagoje Kovačević, predsednik Sindikalne organizacije.
Sastanak je protekao u žučnoj polemici sa suprostavljenim stavovima oko traženja mogućih rešenja za izlazak iz krize koja već predugo traje u ovom kolktivu.
Pretstavnici državnih organa su izmeđ uostalog izneli da u ovom trenutku postoje otežane okolnosti koje ne idu na ruku zaposlenima u ovoj ustanovi.

Tako je profesor Nada Dragović ocenila da ovaj kolektiv nema dovoljno kapaciteta da se dalje razvija kao naučna ustanova, zbog nedovoljnog broja naučnih radnika, i da Ministarstvo prosvete i nauke nema u ovom trenutku mogućnosti, zbog ograničenog budžeta a i pravnih propisa da učestvuje u saniranju duga koji Centar za strna žita ima u ovom momentu, kako bi se račun firme odblokirao, naglašavajući da dug od preko pet miliona dinara za račun izvedenih radova na rekonstrukciji glavne zgrade mora svakako da se izmiri, tražeći pri tom da se u razrešenje ovog problema uključe i lokalne vlasti u onoj meri koliko im to okolnosti dozvoljavaju. Istovremeno je potsetila da se ova ustanova tretira kao inovativna organizacija i da zato novac – sredstva mogu samo da se obezbede preko naučnih projekata. Ali je ipak na kraju predložila da u međuvremenu, do 15. Januara 2012.godine, obavi konsultacije u svom Ministarstvu kako bi se iznašle mogućnosti da se dug prema Ministarstvu poljoprivrede i Poreskoj upravi prolongira – reprogramira, kako bi se na taj nači račun firme deblokirao, i to je ono optimalno što možemo u ovom trenutku naglasila je ona.
Sasvim suprostavljene stavove je izneo gradonačelnik Kragujevca naglašavajući da hitno moraju da se iznađu rešenja ušta bi bili uključeni svi, kako bi ova naučna ustanova sa izuzetnom tradicijom stala na zdrave noge. Ta rešenja rekao je on, pre svega treba da pronađe Ministarstvo za nauku i tehnologiju zbog osnivačkih prava nad ovom ustanovom. Potsetio je da će kao i do sada lokalne vlasti pomagati opstanak ove naučne ustanove, i da su istovremeno spremne da preuzmu sve ingerencije nad ovom firmom, ali da pre toga nadležni republički organi namire sve nagomilane dugove Centra za strna žita.
Blagoje Kovačević, predsednik Sindikalne organizacije je potsetio da i firma a i radnici opstaju više od godinu dana pre svega zahvaljujući iskazanom ogromnom razumevanju i podršci lokalnih vlasti, naglašavajući da državni organi moraju da namire potrebna sredstva za izvedene radove na rekonstrukciji glavne zgrade, i ostale dugove kako bi se račun firme deblokirao. Kada je reč o sutrašnjoj licitaciji za prodaju osnovnih sredstav Centra, on je izričito naglasio da će radnici sve uraditi da se taj čin svakako ne dogodi.
I predstavnici lokalnih vlasti, a i Sindikata su sa ovog sastanka otišli razočarani, jer se nije došlo ni do kakvog konkretnog rešenja, i da je kao i do sada ostalo sve na obećanjima.

21.12.2011. Zaposleni u Centru za strna žita svojim oruđem blokrali auto put iz pravca Batočine kod Krsta

Zaposleni u Centru za strna žita njih (52) pedesetdvoje, danas u vremenu od 10-11 časova blokirali su svojim sredstvima za rad (traktorima…) auto put iz pravca Batočine kod Krsta. Pred velikim brojem novinara Blagoje Kovačević, predsednik Sindikalne organizacije je uputio izvinjenje svojim sugrađanima zbog blokade puta, i dodao da su radnici bili prosto primorani na ovaj ekstremni oblik sindikalne borbe. Naime, rekao je on, da zbog prispelih obaveza po Ugovoru o Asignaciji za izvedene radove na rekonstrukciji glavne zgrade, Centar je u obavezi da izvođaču tih radova isplati blizu pet miliona dinara.

S obzirom, da je račun Centra blokiran već duže od dve godine, i da se radnicima duguje 14 neizmirenih zarada, nadležni su najavili licitaciju koja bi se obavila 23.12.2011.godine, za prodaju osnovnih sredstava za rad (traktora, kombajna …) za račun izmirenja ovog duga i da  je  to  razlog,  rekao je on,  ovakvog radikalnog poteza radnika, i istovremeno poruka najodgovornijima u državi da su svi zaposleni odlučni u nameri da odbrane prodaju i otuđenje njihovog osnovnog oruđa za rad, jer im od toga zavisi dalji opstanak firme i egzistencija njihovih porodica.
Polazeći od toga nastavio je on da se radi o najstarijoj naučnoj ustanovi ovog tipa na Balkanu, da naši stručnjaci proizvode najbolje sorte žitarica u zemlji, da smo firma u državnom vlasništvu, da već predugo traju neraščišćeni imovinsko pravni odnosi… i da je kako je naglasio zbog svega toga ugrožen dalji opstanak našeg Društva a samim tim i egzistencija naših radnika, zahtevamo rekao je on da se najodgovorniji, a pre svega Ministarstvo za nauku i tehnologiju konačno izjasni o namerama, kakva sudbina i perspektiva očekuje ovu naučnu ustanovu i njene zaposlene.
Potsetimo da gradske vlasti nude određena rešenja i imaju inicijativu za razrešenje ovog problema, i da zahvaljujući lokalnoj samoupravi Centar i zaposleni egzistiraju u poslednje vreme, jer državni organi u čijem je vlasništvu ova ustanova već dugo prave zid ćutanja.
Upravo iz tih razloga za sutra je zakazan sastanak u Centru za strna žita kome će osim čelnih ljudi Sindikata prisustvovati gradonačelnik i predstavnici Ministarstva za nauku i tehnologiju, od koga se očekuje da se pronađe rešenje za razrešenje ove krize i opstanak ove naučne ustanove.

10.11.2011. Održan protestni skup komunlaca simbolično nazvan „Minut do dvanaest“

U organizaciji Sindikata zaposlenih u komunlnoj delatnosti Šumadijskog okruga i Gradskog odbora istog Sindikata održan je protestni skup simbolično nazvan „Minut do dvanaest“, kome su osim komunalaca prisustvovali predsetavnici Sindikata metalaca, naši sugrađani, penzioneri…  kao dokaz da komunalci nisu sami u ovom njihovom odsudnom trenutku. Povod današnjeg okupljanja, kako je rekao Branko Petrašinović predsednik Sindikata zaposlenih u komunalnoj delatnosti Šumadijskog okruga je krucijalni zahtev da se po hitnom postupku povuku iz skupštinske procedure Zakon o javnim komunalnim delatnostima i Zakon o javnom i privatnom partnerstvu i koncesijama.
Na skupu su govorili: predstavnici Sindikata komunalaca, metalaca, predsednik Regionalne privredne komore, poslodavci i predsednik SSS Kragujevca.
Sa ovog skupa poslata je jedinstvena poruka svih učesnika Vladi Republike Srbije, da se iz skupštinske procedure po hitnom postupku povuku ova dva Zakona, da se obavi javna rasprava u stručnoj javnosti, među sindikatima, pretstavnicima javnih komunalnih preduzeća i građana, i da se građanima Srbije omogući Ustavno pravo da se putem Referenduma izjasne o ovom sudbonosnom pitanju od nacionalnog interesa.

S obzirom da Vlada ima nameru da privatizuje sektor komunalne privrede Dušan Puača predsednik Regionalne privredne komore je potsetio da nesmemo nikako da dozvoliko da se ovaj vitalni sektor našeg društva privatizuje na prečac, kao metalski kompleks svojevremeno kada je armija radnika ostala bez posla, a fabrike ostale opustošene. To ne smemno da dozvolimo, zato smo svi danas ovde, da pošaljemo jasnu poruku narodnim poslanicima – partijama da nikako ne glasaju za ovaj Zakon u Parlamentu, jer ako ga izglasaju oni će time pokazati da su direktno protiv nas građana te stoga neće dobiti nikako naše glasove na narednim izborima, rekao je on.
Sličnog mišljenja je bio i Jugoslav Ristić predsednik SSS Kragujevca potsećajući ovaj skup da je dosadašnja privatizacija koju je omogućila država nanela istorijsku štetu našem društvu, i da to sada ne smemo nikako da dozvolimo. Zato je pozvao državu da svojom snagom i polugama moći jer kako je naglasio  ona za to i služi, da spreči privatizaciju u komunalnom sektoru, dodajući da bi takvim potezom učinila dobro i pokolenjima koja dolaze posle nas.

Zahvalivši se svima na podršci Branko Petrašinović  je naglasio da ukoliko se ne ispoštuju zahtevi Sindikata komunalaca biće prinuđeni da radikalizuju protest i do generalne obustave rda, potsećajujći da danas u isto vreme i komunalci Beograda održavaju protest.

04.11.2011. Prekinut štrajk, Vlada razrešila dužnosti dosadašnjeg direktora Instituta za javno zdravlje Kragujevac dr Dragoljuba Đokića

Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj 3.11.2011. godine, razrešen je dužnosti dosadašnji direktor Instituta za javno zdravlje Kragujevac dr Dragoljub Đokić, i za VD direktora postavljen dr Dragan Vasiljević, zaposlen u ovoj javnoj ustanovi.
Na osnovu člana 8. Stav 1. Zakona o štrajku, Odbor sindikalne organizacije Instituta, na svojoj sednici održanoj 4.11.2011. godine, doneo je odluku o prekidu štrajka, jer je ispunjen osnovni zahtev Štrajkačkog odbora – razrešenje direktora dr Dragoljuba Đokića.