STATUTARNI ODBOR

IME I PREZIMEIME ORGANIZACIJETEL/MAIL
IVAN STUPIĆ KOMUNALCI
VODOVOD
064/8540828
MARIJA SREĆKOVIĆ VASILjEVIĆUSTANOVA ZA DECU
„ĐURĐEVDAN“
064/2235320
maja.sreckovic@live.com
neven@pudjurdjevdan.edu.rs
SLAVICA STEVANOVIĆBIBLIOTEKA „VUK KARADŽIĆ“060/3019766
cacalazic@gmail.com

NADZORNI ODBOR

IME I PREZIMEIME ORGANIZACIJETEL/MAIL
JELENA DOBRIĆ METALCI
„21. OKTOBAR“
064/2255977
jelenadobric70@gmail.com
GORICA LEKIĆAZMA060/0357019
kragujevac@becchis.com
SLAĐANA ĐORĐEVIĆSINDIKAT UPRAVE
„CRVENI KRST“
069/3019252
sladja@ckkg.org.rs

ČLANOVI VEĆA ZA PERIOD 2020-2025

IME I PREZIMEIME ORGANIZACIJEMAIL/MOB.TELTEL/FAX
NEBOJŠA MANDARIĆ FAS069/2000224
sindikat_fas@yahoo.com
323-359
SAŠA ĐORĐEVIĆFAS069/2000543
sindikat_fas@yahoo.com
323-359
MILAN STAMENKOVIĆ ENERGETIKA069/685995
mstamenkovic@energetika-kragujevac.com
SAŠA BLAGOJEVIĆ TRIGANO PRIKOLICE0601563866
nradosavljevic@trigano.fr
ALEKSANDAR KORAĆ MANJETI MARELI061/4146617
koracaleksa@gmail.com
DEJAN ČAKAREVIĆ FORI TEKSTILE064/4103133
dejancakarevic4@gmail.com
MILAN TOŠOVIĆORUŽARI063/8933343
ĐORĐEVIĆ BRATISLAVORUŽARI
MILOŠEVIĆ MILOŠORUŽARI
MILADINOVIĆ RADOSAVORUŽARI
MIJAILOVIĆ DRAGOLjUBORUŽARI
KARADžIĆ SLAĐANJKP ŠUMADIJA061/2109348
nabavkagt@gmail.com
349570
VASILjEVIĆ ALEKSANDARJKP ŠUMADIJA062/320244
VUČETIĆ BOJANANSZ065/9121172
bojana.vucetic@nsz.gov.rs
505-519
MARKOVIĆ DEJANOPŠTINA TOPOLA060/0811797
dejanmarelja@gmail.com
STEFANOVIĆ JASMINAISTORIJSKI ARHIV064/6621224
sindikatiask@gmail.com
JELENA HAĐIĆ RADISAVLjEVIĆINSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE0658777088
promocija@izjzkg.rs
331344
ANTANASKOVIĆ SVETLANAPU „ĐURĐEVDAN“061/2122422 cecav77@gmail.com
TOMISLAV VELjKOVIĆRAČA 063/69220
063/8069220
tomarus1961@gmail.com
751175
RADOMIR UROŠEVIĆ KNIĆ062/306117
radomir.urosevic@knic.rs
520143
510113
VELIMIR STIKIĆMLEKARA MEGLE064/3481085 velimirstikic3@gmail.com
MARKOVIĆ GORAN CENTAR ZA STRNA ŽITA060/6009071
goranmkg@yahoo.com
DRAŽEN PAVIĆDOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA063/1014423
d.pavickg@gmail.com
6335-262
JOVAN ILIĆBECHIS OSIRIDE (AZMA)064/42008970
kragujevac@becchis.com
ĐUSIĆ DRAGAN PZP064/4734173
sindikatpzpkg@gmail.com
DRAGAN ALEMPIJEVIĆSINDIKAT PENZIONERA063/629101
kragujevacsp@gmail.com

ČLANOVI PREDSEDNIŠTVA ZA PERIOD 2020-2025

Ime i prezime Ime organizacijeMail i Mob. Tel.
Tel/Faks
JUGOSLAV RISTIĆPREDSEDNIK SSSK066/254-255
Sindikatkg@mts.rs
335-578
MILAN POPADIĆKOMUNALCI064/8540214
nabavkagt@gmail.com
RAJKO BLAGOJEVIĆMETALCI065/3020700
rajkosin@gmail.com
sindikatmetalaca1@gmail.com
362-645
SANDRA RADOSAVLjEVIĆ UPRAVA I DRUŠTVENE
ORGANIZACIJE
065/2026020
sandraradosavljevickg@yahoo.com
DRAGANA JOVANOVIĆZDRAVSTVO069/3239013
064/1542266
gagajovanovic2211@gmail.com
domzdrkg@microsky.net
323-087
323-541

MARIJA GRČAK OBDANIŠTE 064/8736037
Grcak.marija@gmail.com
DRAGAN ILIĆ ZASTAVA ORUŽJE065/8644388
sindikat@oruzari.org
oruzari@gmail.com
323-059
501-160
ZORAN MARKOVIĆ FAS069/2000542
064/8626388
sindikat_fas@yahoo.com
323-359

ČLANOVI IZBORNE SKUPŠTINE, 22. JANUAR. 2020

 1. Jugoslav Ristić- Predsednik Sssk
 2. Branko Petrašinović – Sekkretar Sssk
 3. Božidar Jovanović – Jkp Vodovod
 4. Slađan Karadžić – Jkp Šumadija
 5. Miodrag Grujičić – Jkp Vodovod
 6. Milan Popadić – Komunalci
 7. Aleksandar Vasiljević – Jkp Vodovod
 8. Rajko Blagojević – Metalci
 9. Dragan Ilić – Oružari
 10. Zoran Marković – Fas
 11. Miloš Milošević – Oružari
 12. Radosav Miladinović – Oružari
 13. Nebojša Mandarić – Fas
 14. Saša Đorđević – Fas
 15. Milan Stamenković – Energetika
 16. Rajka Jovanović – Impro
 17. Miloš Tanasković – Metal Sistemi
 18. Saša Blagojević – Trigano
 19. Aleksandar Korać – Manjeti Mareli
 20. Dejan Čakarević – Fori Tekstile
 21. Milan Tošović – Oružari
 22. Bratislav Đorđević – Oružari
 23. Dragoljub Mijailović – Oružari
 24. Slavica Stepović – Uprava
 25. Sandra Radosavljević – Gradska Uprava
 26. Bojana Vučetić – Nsz
 27. Dejan Marković – Opština Topola
 28. Miloš Čolić – Bofos
 29. Dragana Jovanović – Zdravstvo
 30. Jelena Hadžić Radisavljević – Izjz
 31. Marija Grčak Pu Nada Naumović
 32. Svetlana Antanasković – Pu Đurđevdan
 33. Tomislav Veljković – Rača
 34. Novica Marković – Lapovo
 35. Radomir Urošević – Knić
 36. Snežana Milosavljević – Jsp
 37. Goran Marković – Strna Žita
 38. Milosav Nićiforović – Azma
 39. Jovan Ilić – Azma
 40. Dražen Pavić – Dom Učenika
 41. Jasmina Stefanović –  Kultura
 42. Dragan Alempijević – Sindikat Penzionera
 43. Marija Srećković Vasiljević – Sekcija Žena
 44. Vladimir Kojić – Sekcija Mladih
 45. Đusić Dragan – Pzp
 46. Stikić Velimir – Mlekara Meggle
 47. Bojan Mladenović – Skc
 48. Gordana Simov- No Metalci
 49. Gorica Lekić – No – Azma
 50. Vesna Marković – No – Nsz
 51. Jelena Dobrić – No – 21. Oktobar Metalci
 52. Slađana Đorđević – No – Crveni Krst
 53. Žunić Zoran – So- Komunlci
 54. Ljiljana Živković – So – Strtna Žita
 55. Ivan Stupić – So – Komunalci
 56. Slavica Stevanović – So – Narodna Biblioteka

Izbori

Izbornoj skupštini održanoj dana 22.01.2020 godine, prisustvovalo je 56 članova koji su izabrali sledeće organe SSS Kragujevca i to:

 • ČLANOVI  PREDSEDNIŠTVA ZA PERIOD 2020-2025
 • ČLANOVI VEĆA ZA PERIOD 2020-2025
 • NADZORNI ODBOR ZA PERIOD 2020-2025
 • STATUTARNI ODBOR ZA  PERIOD 2020-2025