Predstavnik Sekcije mladih SSS Kragujevca učestvovao na međunarodnom forumu

Predsednik Sekcije mladih SSS Kragujevca, Vladimir Kojić, kao jedini predstavnik iz Srbije učestvovao je na Youth Forum: “Future of workfuture for young people in Europe” koji je održan U Sofijiu period do 29.04-2.05.2017.godine.
Teme seminara odnosile su se na :
– Efekti digitalizacije na ekonomiju i tržište rada
– Politika i najbolje prakse tranzicije kvaliteta od obrazovanja do zaposlenja
– Zaštita socijalnih prava I novi oblici rada
– Politika za pravične i pristojne plate mladih …
Nivo izlaganja i same diskusije bio je na vrlo visokom nivou.
Neki do mnogobrojnih izlagača bili su:
– Palmen Dimitrov President of CITUB
– Galab Donev Minister of Labour and Social Policu
– Tatiana Marian President of Yout Committee of Pan European
Profesori pravnog i ekonomskog fakulteta kao i mnogobrojni sindikalni funkcioneri.
Naš predstavnik je govorio o svojim iskustvima o digitalizaciji procesa rada i efektima na kvalitet poslovanja i zaposlenja. Za sve goste sekcije mladih organizovan je izlet sa ciljem upoznavanja Sofie – glavnog grada Bugarske. Svi članovi Sekcije mladih učestvovali su u prvomajskom skupu na ulicama Sofie i vožnji trolebusima do pre 30 godina, kao podrška zaposlenima u transportu. Prvog maja bili su gosti centralne proslave 8-og Kongresa Saveza Nezavisnih Sindikata Bugarske.