26.09.2014. Saopštenje za javnost

Dana 30.09.2014.god. u 11 časova održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu prvo ročište na kome će biti pokrenut stečajni postupak nad preduzećem „Zastava Kovačnica“.