11.09.2014. Saopštenje za javnost

“Yura corporation” doo Rača, ponovo pokazuje svoju bahatost i nepoštovanje gostoprimstva koje je pruženo ovoj kompaniji od građana Srbije I posebno opštine Rača.
Zahtev, koji je ova kompanija podnela Ministarstvu za rad,zapošljavanje, socijalna I boračka pitanja u kome se traži da se briše iz registra Sindikalna organizacija Yura korporacija, osnovana kod ovog poslodavca, predstavlja bezobrazluk I prema državi Srbiji….Saopštenje Jura