06.08.2014. SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Savez samostalnih sindikata Kragujevca traži od Narodne banke Srbije, da promeni odluku o blokadi rada Takovo osiguranja i zaustavi pokretanje likvidacionog postupka. Pozivamo Vladu Republike Srbije da hitno preduzme mere u cilju zaustavljanja ovakvih odluka, koje su u suprotnosti sa proklamovanom politikom Vlade, o očuvanju i kreiranju novih radnih mesta………..