16.10.2015.

Kakav je privredni ambijent nakon donosenja tzv. Reformskih zakona I kakav je položaj radnika danas U Srbiji, govorili su predesdnik SSS Kragujevca I Potpredsednik pokreta "Dosta je bilo".

 

07.10.2015.

Obeležen 7.oktobar Dan dostojanstvenog rada

Dan dostojanstvenog rada koji se obeležava, odlukom Međunarodne organizacije rada od 1999.godine, obeležen je  danas i u Kragujevcu. Tim povodom SSS Kragujevca zajedno sa UGS Nezavisnost delio je prigodne flajere u centru grada.
Moto današnjeg dana je bio „STOP POHLEPI KAPITALA“, koji su građani sa odobravanjem podržali.

 

17.09.2015.

SAOPŠTENјE ZA JAVNOST

Predsedništvo Saveza samostalnih sindikata Kragujevca najoštrije osuđuje Odluku Vlade Republike  Srbije, kojom je zadržala minimalnu cenu rada u iznosu od 121 dinar po času.
Minimalna zarada, kakvu je odredila Vlada, je ispod granice siromaštva za jednu porodicu u republici Srbiji.

U uslovima kada Vlada ističe: rast ekonomije, smanjenje nezaposlenosti, stabilizaciju državnog budžeta, opšti prosperitet društva, neprihvatlјivo je da se Vlada odluči da bude na strani bogatih i da uskrati povećanje zarade najsiromšnijim radnicima u Srbiji. Time je Vlada podržala gramzivost, umesto da izbalansiranim pristupom pomogne život najsiromašnijih porodica.

Neprihvatlјivo je da čovek koji radi, ima zaradu kojom ne može da zadovolјi osnovne potrebe, prehrani svoju poodicu i plati račune.
Koristeći visoku nezaposlenost, poslodavci u sprezi sa Vladom, eksplatišu građane Srbije. Time se nastavlјa projekat koji ima za cilј stvaranje zone jeftinog rada u Srbiji.

Pozivamo najsiromašnije radnike da ovo ne zaborave!                          

                                                                                         Savez samostalnih sindikata Kraguejvca
                                                                                                                  Predsednik
                                                                                                             ____________________ 
                                                                                                                 Jugoslav Ristić
U Kragujevcu, 17.09.2015.god.

09.09.2015.

SAOPŠTENјE ZA JAVNOST

Kragujevac, koji  od 2000. godine, ima manje 25.000  radnih mesta, uz izmenjenu strukturu zaposlenih, u kojoj je industrijski radnik postao retka pojava, suočava se sa opasnošću da postane i grad u besupuću.
Ovih dana kada na istorijskom putu, po dužini gradnje, od Kragujevca  ka koridoru 10, nema ni jednog radnika, svakom je jasno da nakon izostavlјanja  Kragujevca sa liste gradova koji za Srbiju ima međunarodni značaj, dok se putevi po Srbiji planiraju po meri stranaca, da se  Kragujevac bez veze sa koridorom 10 i obilaznice   pretvara  u samoniklu urbanu oazu. Država koja se proglasila neukom da upravlјa privredom, pokazuje   da je nesposobna da uradi i ono što je sama proklamovala za svoj zadatak, izgradnju infrastrukture. Promašena privredna strategija, uzima svoj danak i kada je reč o izgradnji infrastrukture.
Danas, kada je vidno da tzv. investitori, a u stvarnosti kupci jeftinog rada, dolaze u mesta samo gde postoje dobri putevi, jasno je da Kragujevac ima svetlu budućnost samo u političkim fatamorganama. Možda zbog neispunjenja obaveza države i Fijat, svojevremeno proglašen za novu okosnicu industrije u Srbiji, bez novog modela, izaziva zebnju kod kragujevčana.
Prilazni putevi Kragujevcu, te arterije jednog grada,  danas su zapravo kao arterije teško bolesnog stogodišnjaka. U mnogim delovima Srbije zbog nepostojanja dobrih   puteva i specifičnog geografskog položaja, samo naša država ima interes da postoje fabrike i tako se omogući kakav takav, zaboravlјeni, ravnomerni regionalni razvoj.
Pozivamo zato nadležne, a posebno resornu Ministarku da  poseti Kragujevac, uveri se u stanje prilaznih saobraćajnica Gradu i preduzme  mere kako bi Kragujevac dobio nadu u budućnost.

                                                                                      Savez samostalnih sindikata Kraguejvca
                                                                                                                  Predsednik
                                                                                                             ____________________ 
                                                                                                                 Jugoslav Ristić
U Kragujevcu, 9.09.2015.god.

03.08.2015.

Održan novi protest Centra za strna žita

Zaposleni u Centru za strna žita, predvođeni sindikatom, organizovali su danas protest ispred zgrade Skupštine grada i na kratko, blokiravši rad u Šalter sali skupštine grada.
Zašto su se odlučili na ovu akciju, radnici Centra su saopštili u svom današnjem Saopštenju:
Ne treba da Vas podsećamo da smo štrajk proglasili 30.03.2015.g.
Tada se kasnilo sa isplatom 17 zarada , danas je situacija još dramatičnija, danas kašnjenje  iznosi 22 zarade, poslednja je bila isplata akontacije za septembar 2013. Knjižice su i dalјe neoverene.
U međuvremenu ne funkcioniše nijedan organ upravlјanja u Centru, direktor je podneo ostavku, krajem februara,  a Skupština Centra za strna žita sve ovo vreme ne nalazi za potrebno da se sastane, i zauzme stav po pitanju naših zahteva.
Znate i da su  rasprodata na licitaciji sva sredstva za rad po potraživanjima naučnih radnika za zaostale zarade i da nije bilo sluha da se nađe kompromisno rešenje.
Da podsetimo naš osnivač je Vlada RS a naše resorno Ministarstvo PNTR i nalazimo se u 100% državnom vlasniištvu.
Sam Grad je iskazao dobru volјu da pomogne Centru kako bi ušao u suvlasniči odnos sa državom i već je iskazao neke planove kada je Centar u pitanju, ali nije nam poznato koji je stav resornog Ministarstva kada s je reč o tim planovima.
Sve ovo vreme štrajka resorno Ministarvo je pasivno na sva naša upozorenja. Samo je bio jedan pokušaj Ministarstva da spreči rasprodaju osnovnih sredstava, ali kako nije došlo do dogovora, ostali smo bez pokretne imovine i više se niko nije oglasio iz Ministarstva, a kragujevačka javnost je upoznata još u februaru sa jednim fono izveštajem državnog sekretara Dr Belića gde je izjavio da će za dve do tri nedelјe doći do konkretnih mera u rešavalјu stanja u Centru za strna žita, a od tada je prošlo 5 meseci.
Jedine dobre informacija kada je naš Centar u pitanju stižu ovih dana sa terena i vezane su za izuzetne prinose naših  sorata na raznim lokalitetima u Srbiji. Očigledno da nam je u vlasništvu ostala najvrednija imovina a to su sorte. Potencijala ima im treba uspostaviti menadžment koji će to moći da valorizuje.
Na ovaj čin ulaska u Skupštinu Grada, koga smatramo prvim korakom  u organizovanju države i šta je svaki grad ako ne država u malom, da opomenemo relevantne činioce u društvu, prevashodno one najodgovornije, naše resorno Ministarstvo da je krajnje vreme da se iznađe rešenje za Centar.

28.07.2015.

SAOPŠTENјE ZA JAVNOST

Povodom dugog, iscrplјujućeg štrajka, neprimanja zarada od Nove godine, neoverenih zdravstvenih knjižica i kašnjenja 20 zarada, svi zaposlenih u Centru za strna žita došli su u ponedelјak 27.07.2015.godine, u Zgradu Skupštine grada sa zahtevom da im se obrati  Gradonačelnik. Nakon razgovra sa Gradonačelnikom, zaklјučili smo da neaktivnost svih subjekata, a posebno Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i pocenjivačkog stava predsednika Skupštine u Centru za strna žita, koji je 100% u državnom vlasništvu, donosi agoniju za sve zaposlene, zbog čega će zaposleni predvođeni Sindikalnom organizacijom preduzeti protestne aktivnosti.

Zato će Sindikalna organizacija Samostalnog sindikata Centra za strna žita od ponedelјka 3.08.2015.godine, započeti protest u Zgradi Skupštine grada, sa cilјem  ometanja rada Skupštine grada, do iznalaženja rešenja za zaposlene u Centru za strna žita.

22.07.2015.

INTERVJU: JUGOSLAV RISTIĆ, PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA SAMOSTALNIH SINDIKATA KRAGUJEVCA

Intervju

17.07.2015.

Sednica Republičkog odbora Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije

Video link

08.07.2015.

Otvoreno pismo predsedniku SSSS povodom izostavljanja predstavnika Kragujevca iz Predsedništva

OTVORENO PISMO

23.06.2015.

Narodna skupština Republike Srbije
Predsednica Maja Gojković
Otvoreno pismo
predsednici Narodne skupštine Republike Srbije

Tražimo od Vas da u Narodnoj skupštini Republike Srbije, po hitnom postupku, pokrenete inicijativu za izmenu Krivičnog zakona, kojom bi se preciziralo krivično delo i zato predvidela najstrožija kazna, za lica koja se bave političkim radom...........................................................................Nastavak

15.06.2015.

Povodom 14. juna, svetskog Dana dobrovoljnih davalaca krvi, 59 kragujevčana koji su dali krv pet puta, dobili su priznanja

Svečanu dodelu priznanja organizovali su Savez samostalnih sindikata Kragujevca i Gradska organizacija Crvenog krsta u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi.
Među nagrađenima su davaoci iz više kragujevačkih preduzeća  ali ima i studenata, nezaposlenih, domaćica… Priznanja je davaocima uručio Jugoslav Ristić, predsednik  Saveza samostalnih sindikata Kragujevca.

04.06.2015.

Sindikаlnа оrgаnizаciја SS Cеntrа zа strnа žitа d.о.о. Sаvе Kоvаčеvićа31 Krаguјеvаc

SАОPŠТЕNјЕ  ZА  ЈАVNОSТ

Аlаrmаntnо stаnjе u Cеntru zа strnа žitа sе nаstаvlја.
Nаučni rаdnici  Cеntrа, kојi pоpisоm i prоdајоm оsnоvnih srеdstаvа nа dvе licitаciје nisu uspеli dа nаmirе svоје pоtrаživаnjе, аsistirајu privаtnim izvršitеlјimа  vоdеći ih dа pоpisuјu stvаri pо kаncеlаriјаmа, upоrnо trаžеći i insistirајući оd zаpоslеnih   dа nе prikrivајu pојеdinе stvаri i оptužuјući ih dа su , nеnаšаvši tе istе stvаri, dа su ih nаši rаdnici pоkrаli, pri tоm nеznајući dа su tе istе stvаri dаvnо rаshоdоvаnе ili оtuđеnе. Čаk sе оd zаpоslеnih trаži, kојi su u zаkоnitоm štrајku оd 30. mаrtа 2015.gоdinе dа sprоvоdе rаdnjе kоје nе prеdstаvlјајu minimum prоcеsа rаdа, i pоmаžu izvršitеlјimа.
Istоvrеmеnо sе sugеrišе izvršitеlјimа dе sе pојеdini аpаrаti izuzmu iz pоpisа.
Kаkо nеkо sеbi dаје zа prаvо dа trаži оd lјudi, i dа li mоrаmо dа trpimо pоnižеnjе, dа nаs nеkо оptužuје dа smо lоpоvi. Zаr niје vеć vеlikо pоnižеnjе štо nеprimаmо plаtu, nеmаmо zdrtаvstvеnо оsigurаnjе i nеmаmо srеdstvа zа оsnоvnе živоtnе pоtrеbе.
Vеć је svimа dоbrо pоznаtо dа su  sаdаšnji „аsistеnti” sudskih izvršitеlја, оdgоvоrni zа оvаkvо stаnjе u Cеntru.
Оstаćе upаmćеnо dа su nаčni rаdnici, u оvој ustаnоvi, prеsudnо uticаli nа zаustаvlјаnjе 120-gоdišnjе trаdiciје,   rаzvоја nаukе u оvоm rеgiоnu i gаšеnjа vеlikоg brоја rаdnih mеstа zа оvu dеlаtnоst.

29.05.2015.

Govor predsednika SSS Kragujevca, kao kandidata za predsednika SSSS, na XV Kongresu SSSS, održanom 28.05.2015.godine, u Beogradu


Postovane koleginice i kolege!

Naša organizacija je moćna.  Ja danas od vas tražim pravo da tu moć upotrebimo. Tražim od vas da dopustite da zajedno pišemo istoriju. Vreme je da se okonča zajednički poduhvat tzv političke elite i vlasnika kapitala, koji ima za cilj proizvodnju siromaštva i potčinjavanje radnika u Srbiji. Stanje radništva u Srbiji nije više sindikalno niti ekonomsko pitanje, ono je pre svega državno i nacionalno pitanje.
Ogromna je nezaposlenost, u nekim krajevima skoro da nema smisla živeti, jer tamo fabrika više  nema. Radnici u Srbiji su saterani u ugao i niko ih ništa ne pita. I oni koji rade, u velikom broju, ne mogu od svojih plata da žive. Rađa  se nova, zaboravljena klasa ljudi, koji rade i to teško, ali sa tim novcem nemogu da plate račune i nahrane porodicu. Nekada smo te ljude zvali proleteri.
 Bauk siromaštva se nadvio nad Srbijom.
Glavni trendovi u nasem drustvu su proizvodnja siromaštva i deindustrijalizacija Srbije. Mi to hoćemo da sprečimo i sprečićemo, znamo kako!  Ovo je bila politika svih Vlada od takozvanih demokratskih promena, samo je danas ona najogoljenija. Vlada nas nudi, putem stranih medija, doduše na engleskom jeziku, kao visoko kvalifikovanu a jeftinu radnu snagu. Gde ćete veće nacionalno poniženje?
Naša organizacija ima moć da to stanje promeni, samo tu moć treba koristiti. I zato su nam potrebne promene.
Privredna strategija, zasnovana na privatizaciji,  stranim direktnim investicijama i malim i srednjim preduzećima, doživela je potpuni krah. Ne postoji zemlja koju su razvile strane direktne investicije i donele narodu sreću. Ta strategija nas vodi ka zatvaranju svih preduzeća u restrukturiranju, posle toga, kreatori ovakve politike, udariće na komunalna preduzeća i javni sektor. Dalje mirenje sa ovom politikom nije dopustivo. Kažem vam, sprečićemo ih!
Nećemo se saglašavati sa daljim privatizacijama, na način kako je to do sada činjeno. Obećavam da će zaista morati da preispitaju i izvrše reviziju dosadašnjih privatizacija. To je naš dug prema onima koji su ostali bez posla.
Radnici u Srbiji su proglašeni lenjim, a direktori nesposobnim. Proklamovali su da ništa više ne možemo sami, da napravimo most, da proizvedemo mašinu, pa i da napravimo put, za sve su nam potrebni stranci. Naša odluka je, sprečićemo ih da unište sve domaće. Nova privredna strategija mora da se oslanja na domaće resurse, a ne na nova zaduživanja, koja će obavezati i još nerođene generacije. Radničko akcionarstvo biće jedan od naših osnovnih ciljeva.
Nećemo pristati da postoji  bilo koje ljudsko biće u ovoj zemlji, da nema overenu zdravstvenu knjižicu.
Zdravstveno osiguranje mora da ima svako ko ima državljanstvo ove zemlje. To je moguće ako se spreči dalja pljačka i od pljačkaša oduzme nezakonito stečeno.  Naša organizacija može da učini život lepšim u ovoj zemlji, za narod i narodnosti, samo moć treba koristiti. Najmoćnija radnička organizacija na balkanu, ovo više neće dozvoliti. Mi moramo da menjamo ovo društvo , nije dovoljno da govorimo samo o sindikalnim pravima. Reforma celog društva mora da bude naš cilj, da nebismo bili zona jeftinog rada. Nemamo pravo na male ciljeve!
Minimalna zarada moraće da bude iznad granice siromaštva, ako ne pristanu, videće ko je većina u ovoj zemlji.
Radnici preko agencija postaće naša preokupacija. To savremeno ropstvo biće zaustavljeno, a ti kradljivci tuđeg rada, ili će se promeniti ili će prestati da postoje. Nijedna cena nije velika za ove ciljeve.
Kočnica u nastupima, koja se podrazumeva kod vođenja velikih organizacija biće povučena, ali ne i blokirana, kao do sada. Zajednički poduhvat poltičara i tajkuna, koji nas je doveo do ovog stanja, biće zaustavljen. Strah ne može da nas spreči ako hoćemo iskreno da radimo ovaj posao.
Rizik u ovom poslu se podrazumeva. Ko nije spreman da rizikuje, neka se uhvati nekog drugog posla.

Puno je nedovoljno dobro obavljenog posla, da vas podsetim: Opšti kolektivni ugovor, Socijalni sporazum sa prethodnom Vladom, Zakon o radu prvi put u istoriji donet je bez ijedne prihvaćene reči sindikata, Zakon o penzijskom i  invalidskom osiguranju, proširena dejstva kolektivnih ugovora donošena su pred parlamentarne izbore i odmah nakon izbora poništavana, smanjenje plata i penzija i td.
Organizaciju treba brzo pripremiti za vreme u kome smo. Razjedinjenost i samovolja nam razaraju bit. Samostalnost koja se podrazumeva u sindikalnim pokretima, preti da pređe u anarhiju i destrukciju. Za neke novac je postao važniji od naših ciljeva. Danas se obraćam velikoj većini vas, koji želite da vašoj i deci svih nas, celom društvu, bude bolje nego što je danas i koji našu organizaciju vidite kao oruđe za popravljanje ovog društva.
Osnovna organizacija je temelj naše organizacije, ona će postojati na radost svih iskrenih sindiklista. Oni koji bi zarad novca, da samo pretekne onaj nivo organizovanja gde su baš oni, za mene neće postojati. Ali isto tako, mora da se spreči samovolja pojedinaca, koji svima nama, ne poštujući pravila, oduzimaju moć. Nama je moć  potrebna. Za nju se borimo!
Ojačaćemo granske sindikate. Glavna moć biće skoncentrisana kod njih. Naša organizacija, zadavaće strah neprijateljima radnika, ove zemlje.
Teritorijalna organizacija nas je očuvala. Ti ljudi su bili najbliži radnicima sa problemima. Zna to svaki radnik u Srbiji.
Samo povezani, svi zajedno, bićemo oruđe za bolji život. I to ćemo učiniti. Oni koji ne pristaju na povezivanje i solidarnost u organizaciji, neka idu. Novac nije naša vodilja.
Savez će biti oličenje naše moći. Verujte, ne treba mnogo da tako bude. Lični interesi prvih ljudi, moraju da budu podređeni opštim.
Od prvih ću tražiti najviše, teške odluke za njih su rezervisane, zato su tu. Oni koji ne pristanu, biće uklonjeni.
Obećavam vam da ništa više neće biti isto. Ako vlast i dalje bude pokušavala da se poigrava sa nama, suočiće se sa snagom organizovanog naroda. Naša vojska je najveća, vojska radnika. Zato mi služimo. Da povratimo čast i ugled običnom čoveku. Da uspostavimo red!
Posle svega, nemamo više pravo da dalje idemo na isti način. Verujem i znam da sve može da bude mnogo drugačije. Samo treba pokrenuti moć radnika. Vratiti im veru da su zapravo oni najvažniji segment društva, a ne nužno zlo, kako su danas tretirani.
Otvoreno vam kazem, bez politizacije naših problema i ciljeva, samo ćemo tonuti, ali niko neće ići u politiku. Postaćemo politički faktor. Sve što imamo, stekli smo kada smo bili politički faktor!
Ne obećavam Vam lake pobede, ali vam obećavam velike uspehe. Neću štedeti ni sebe, a ni druge. Oni koji me poznaju, a ima ih i u ovoj sali,  znaju o čemu govorim.
Poštovane koleginice i kolege,
Neću otvoreno da govorim o problemima u organizaciji, koji su vezani za gramzivost pojedinaca. Kažem vam suzbiću je! Posebno Vam kažem, moć organizacije pripadaće vama, a ne činovnicima zaposlenima u sindikatu, koji nas danas zastupuju i u najvišim organima sindikata na ovoj planeti, samo neznam po kom osnovu. Političari nam neće postavljati funkcionere, kao do sada. Finansije Saveza biće javne, znaće se kako se stiču stanovi, znaće se ko je u kom projektu i koliko novca dobija za to, znaće se gde ko putuje, koliko puta i koliko je novca za to dobio. Znaće se ko upravlja hotelom i ko je postavio te ljude. Sve će biti pravedno raspoređeno. Moj oslonac biće red i pravda.
Biću predsednik na celoj teritoriji Srbije, interesovaće me kako žive i oni na jugu ili istoku, severu  ili zapadu Srbije.
Ima li novca da opstane neko Veće. Novac organizacije nije novac pojedinca, kako neki razumeju. Pokazaću da to ne ide tako.
Na kraju biću i ličan. Predvodio sam jednu od najmoćnijih organizacija u ovoj zemlji, kragujevačke oružare. Od te organizacije napravili smo mašinu za proizvodnju radničkih prava.
 U tom vremenu uspostavili smo dobrovoljnost kod socijalnih programa, ostvarili smo najveći iznos otpremnina, zbrinjavanje radnika kojima nedostaje pet godina do penzionisanja i mnoge druge. Ti rezultati došli su kao posledica, višednevnih  protesta  više hiljada ljudi, danonoćnih blokada zgrada, puteva, uspesnog pregovaranja i dr. Tu sam bio sedam godina.
Sedam godina sam predvodio i sindikat radničkog Kragujevca. Neki dogadji iz tog perioda, kako je rečeno na prošlom kongresu, postali su simboli radničke borbe. Podsećam vas na Zastavu elektro, blokade pruge GIK 1.maj, blokade zgrada, skupštine grada i poreske uprave radnika Metal Sistema, štrajkovi  preduzeća Partizan,  Ratko Mitrović, Centar za strna žita i dr. Verujte svi ovo događaji nisu se desili slučajno.
Nemamo više prava da idemo ovako. Ne smemo da postavljamo male ciljeve. Promenićemo društvo. Moramo da menjamo način borbe, koji na nivou države nije dao dobre rezultate. Svaka čast pojedinim organizacijama.
Potebna mi je moć organizacije da u budućnosti običan čovek bolje živi. Verujte, mi smo moćni! Mi ovde nismo da odlučujemo u svoje ime, mi govorimo u ime miliona ljudi.
Odlučite po svojoj savesti i obavezama prema budućnosti. Kako osećate! I neka tako bude.
Hvala vam što ste me saslušali.

29.05.2015.

ZAVRŠENI IZBORI U SSSS

Kongresom SSSS, koji je održan 28.05.2015.godine, u Beogradu u Velikoj Sali Doma sindikata, okončani su izbori u SSSS.
Kongres je usvojio novi Statut, izabrao predsednika, članove Statutarnog odbora i Nadzornog odbora.
Predsednik SSS Kragujevca, Jugoslav Ristić, koji je bio kandidat za predsednika osvojio je 70 glasova, dok je aktuelni predsednik dobio 178 glasova delegata.
Treči kandidat Dragan Zarubica, dobio je 63 glasa.
Za člana Nadzornog odbora, izabran je Dragan Ilić predsednik Sindikata „Oružara“, koga je predložio SSS Kragujevca

26.05.2015.

Savez samostalnih sindikata Kragujevca uputio je otvoreno pismo Željku Sertiću, ministru privrede:

– Uništavanje nikada nije bilo jednako stvaranju, a kažnjavanje žrtava je nemoralno.
Ovo Vam kažemo povodom Vaših učestalih izjava da ćete, pokazujući hrabrost, okončati privatizaciju 526 preduzeća u državnom vlasništvu, pri tome proglašavajući radnike i direktore glavnim krivcima za stanje u tim preduzećima. Imamo pravo da Vam ovo kažemo mi koji smo od početka privatizacije govorili o štetnosti Zakona o privatizaciji, posebno njegovim kasnijim nadgradnjama i rizikujući, suprotstavljali se bahatim vlsnicima.
Vi ćete gospodine Sertiću, zapravo zatvoriti ta preduzeća, jer i sami dobro znate da neće biti privatizovana na način kako ste projektovali. Vi ćete uništiti ta preduzeća i moramo da Vam kažemo, tu nema ničega dobrog, osim za one izvan ove zemlje koji nam nameću takav model privatizacije. Sami kažete da je veliki broj tih preduzeća opljačkan, kroz privatizaciju, a potom vraćen državi! Zašto onda krivicu države, koja je privatizovala ta preduzeća prebacujete na radnike, koji su se rizikujući i pateći borili da se raskinu te privatizacije? Zašto ne kaznite krivce? Koliko njih je odgovaralo za to što su uništili ta preduzeća? Kakvu logiku vidite u odredbi zakona, da se zatvori preduzeće, za koje nepostoji zainteresovani kupac? Da li bi ste to učinili i da je to preduzeće Vaše? Da li uništite svoj polovni automobil, ako ne nađete kupca za njega?
U najvećem delu sveta, potpuno je legitimnio i državno vlasništvo nad preduzećima i dobro organizovane države, dobro i upravljaju tim preduzećima. Radničkog akcionarstva, koje je takođe vrlo rasprostranjeno, nikako da se setite kod predlaganja izmena zakona o privatizaciji.
Jednostavnom analizom lako je doći do zaključka da su privatizacije bile uspešne, kada su preduzeća kupovali oni koji se već bave tom delatnošću. Da li to može da se postavi kao uslov za kupovinu preduzeća ili je samo novac, često i iz kriminalne sfere, bitan?
Ovaj narod je 50 godina ulagao da tih 526 i druga preduzeća nastanu. Od poljoprivredne zemlje, postali smo srednje razvijena industrijski zemlja. Ugasiti ta preduzeća, jeste antinarodni čin.

01.05.2015.

Savez samostalnih Sindikata Kragujevca sa 150 svojih članova uzeo je učešće na obeležavanju

1. maja u Beogradu

29.04.2015.

Saopštenje za javnost

Centar za strna žita

Već Vam je poznato da se Centar za strna žita nalazi duži niz godina u krizi. Dobro su Vam poznati i svi naši protesti sa ciljem da se reguliše status Centra, izmire zaostale zarade, overe zdravstvene knjižice i reše sva ostala dugovanja. Mi smo u totalnom štrajku od 30.marta 2015. Pre, a i za vreme štrajka započeli smo sa aktivnostima kako bi animirali resorno Ministarstvo i lokalnu samoupravu da se uključe u rešavanje statusa Centra kako bi se stabilizovalo poslovanje i stekla mogućnost da se krene sa redovnim isplatama, a kada se steknu uslovi i regulisanje svih ostalih obaveza. Da napomenemo neistraživačkom kadru se duguje 19 zarada i nikome nije palo na pamet da tuži, među naučnim radnicima koji su sada tužili su i dvoje bivših direktora za čije je vreme takođe došlo do popriličnog zaostajanja zarada. Dogodio se najmanje očekivani i najgore moguć scenario, gde smo zbog prinudne naplate dugova za zaostale zarade 6 naučnih radnika, ostali bez neophodnih sredstava za rad (mehanizacije). Centar za strna žita ima još poverilaca kojima duguje ali niko svo ovo vreme nije zahtevao prinudnu naplatu.Tim činom dovedeni smo u bezizlazno stanje. Od sredstava za rad (budačići, motike, srpovi, grabulje) preostala su nam samo oruđa koja su se koristila verujemo na samom početku osnivanja Centa, praktično umesto da koristimo najsavremenija sredstva za rad , mi smo vraćeni jedan vek unazad. Svi naši dosadašnji napori da održimo poslovanje našeg Centra za strna žita bili su iz potreebe da zadržimo svoja radna mesta da bi obezbedili svoju egzistenciju. Naravno i iz poštovanja prema predhodnim generacijama naučnih radnika koji su stvarali istoriju našeg Instituta i dugo ga držali na visokim pozicijama struke i nauke u bivšoj Jugoslaviji, koji su stvorali oko 100 priznatih sorti strnih žita i razvili tehnologiju gajenja istih. Ako se Centar za strna žita ugasi sve priznate sorte evidentiraće se kao genetički resurs, umesto da budu zasejane na njivama naših poljoprivrednika, što je i bio cilj našeg vekovnog rada. Sve ovo radimo sa željom da se i buduće generacije zapošljavaju i afirmišu ovu ustanovu.

Sindikalna organizacija SS
Centra za strna žita

____________________

29.04.2015.

Podela flajera

21.04.2015.

OTVORENO PISMO

Poštovani gospodine Šubara,

U drugom „Dnevniku“ RTS-a 17. aprila 2014. god. komentarišući izjavu predsednika Samostalnog sindikata „Metal Sistema“ koja se odnosila na postojanje zainteresovanih partnera za kupovinu „Metal Sistema“ i stavove sindikata i rukovodstva o mogućnostima za poslovanje i opstanak preduzeća, dali ste sledeću izjavu: "Da su imali te ponude, kako kažu, šta su čekali ovolike godine, neka ih neko kupi iz stečaja".

Nastavak

08.04.2015.

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Sаmоstаlnоg sindikаtа Metal sistemi

Otvoreno pismo

08.04.2015.

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Vlada republike Srbije je nedavno imenovala novi saziv Upravnog i Izvršnog odbora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje

Nastavak

30.03.2015.

INFОRМАCIЈА ZА МЕDIЈЕ

U utоrаk 31.03.2015.gоdinе, sа pоčеtkоm u 11 čаsоvа оdržаćе sе оtvоrеnа sеdnicа Sindikаlnе оrgаnizаciје Sаmоstаlnоg siindikаtа „Cеntаr zа strnа žitа“, nа kојој ćе gоvоriti dr Đurđicа Јоvоvić prеdsеdnicа Sindikаtа zаpоslеnih u nаučnо istrаživаčkој dеlаtnоsti Srbiје i Јugоslаv Ristić prеdsеdnik SSS Krаguјеvcа.
Sеdnicа sе оdržаvа u uslоvimа gеnеrаlnоg štrајkа u Cеntru.

Теmа sеdnicе: Оdnоs Držаvе prеmа Cеntru i drugim nаučnim instituciјаmа.

Sеdnicа ćе sе оdržаti u prоstоriјi bibliоtеkе Cеntrа zа strnа žitа, nа аdrеsi Sаvе Kоvаčеvićа br. 31.

                                                                                           Sindikаlnа оrgаnizаciја
                                                                                            „Cеntаr zа strnа žitа“
                                                                                                    Prеdsеdnicа
                                                                                              ________________
                                                                                            Ljilјаnа Мiјаilоvić

U Krаguејvcu, 30.03.2015.gоd.

 

 

25.03.2015.

Мišlјеnjе Sаmоstаlnоg sindikаtа Metal sistemi u vеzi Prеdlоgа prоgrаmа rеšаvаnjа viškа zаpоslеnih...

23.03.2015.

Otvoreno pismo ministru Vulinu

20.03.2015.

Оdržаn prоtеstni skup rаdnikа kојi su kоristili Sоciјаlni prоgrаm

Isprеd zgrаdе Skupštinе grаdа dаnаs sе оkupilо оkо 200 bivših rаdnikа krаguјеvаčkih fаbrikа, аli i rаdnici iz drugih grаdоvа. Оni su prоtеstvоvаli zаtо štо su im prоmеnjеni uslоvi pоd  kојimа su dоbrоvоlјnо prihvаtili sоciјаlni prоgrаm.
Оvi rаdnici su prihvаtili dа uz оtprеmninu i оbеzbеđеnа mеsеčnа primаnjа nаpustе fаbrikе pеt gоdinа dо ispunjеnjа јеdnоg uslоvа zа pеnziоnisаnjе.
U mеđuvrеmеnu, izmеnjеn је Zаkоn о Pеnziјskо invаlidskоm оsigurаnju čimе ćе rаdnicimа kојi nеmајu 65 gоdinа stаrоsti biti  umаnjеnе  pеnziје.  Rаdnici su fоrmirаli Iniciјаtivni оdbоr i оbrаtili sе Мinistаrstvu zа rаd i Vlаdi, dа sе njihоv prоblеm rеši u rоku оd 15 dаnа.
Rаdnicimа sе оbrаtiо i pоdržао ih, prеdsеdnik SSS Krаguјеvcа Јugоslаv Ristić, ističući dа sе rаdi о stеčеnоm prаvu, kоје sе u prаvnim držаvаmа nе mеnjа, kао i dа је Ugоvоr kојi su rаdnici pоtpisаli јеdnоstrаnо prеkršе.

09.03.2015.

Kao i ranijih, tako je i ove godine Savez samostalnih sindikata Kragujevca povodom 8.marta Međunarodnog dana žena, organizovao akciju podele cveća za naše sugrađanke. Valja potsetiti da se i kod nas, a i u svetu, ženska prava s mukom osvajaju i posle toliko godina, od kada je ustanovljen ovaj Međunarodni praznik – 1909.godine, kada su čikaške radnice organizovale protest za zadobijanjae većih ljudskih i radničkih prava žena. S toga je i ova akcija u okviru Ženskog projekta „Mi smo jednaki“ skroman doprinos – da potseti na kontinuiran proces u osvajanju ženskih prava i sloboda, za svekoliku emancipaciju žena.

01.03.2015.

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Jugoslav Ristić predložen za predsednika SSS Srbije

SAOPŠTENjE

09.02.2015.

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Najava Vlade da će 188 preduzeća otići u stečaj i 5000 radnika ostati bez posla, predstavlja nastavak procesa deindustrijalizacije Srbije, koji je vođen od strane više Vlada i predstavlja zadovoljenje stranih interesa. Ovaj akt utire put i da se i sa ostatkom od 320 preduzeća koja su u nadležnosti tzv. „Agencije za privatizaciju“, postupi isto......................................................................................................nastavak

 

30.01.2015.

ŠТRАЈK U ČISТОĆI

Јаvnо kоmunаlnо prеduzеćе „Čistоćа“ Krаguјеvаc, zаpоčеlо је dаnаs štrајk uz pоštоvаnjе minimumа prоdеsа rаdа. Štrајk је zаpоčеt  јеr sе zаpоslеnimа duguјu dvе zаrаdе.
Kаkо sаznајеmо, lоkаlnа sаmоuprаvа је аngаžоvаlа kаmiоnе iz drugih  grаdоvа,. zа оdvоžеnjе оtpаdа
Inspеkciја rаdа ćе dаti stаv dа li је оvаkvim pоstupаnjеm lоkаlnе sаmоuprаvе prеkršеn Zаkоn о štrајku, kојi u člаnu 15. izričitо  dеfinišе dа pоslоdаvаc nе mоžе dа аngаžuје zаmеnu zа rаdnikе kојi su u štrајku.

29.01.2015.

SREDSTVIMA INFORMISANjA

Na danas održanoj Izbornoj skupštini Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, za predsednika, u mandatnom periodu 2015-2020.godina, izabran je dosadašnji predsednik Jugoslav Ristić

28.01.2015.

Zaposlenima u pet javno-komunalnih preduzeća u Kragujevcu duguje se od jedne do šest plata

Zaposlenima u pet javno-komunalnih preduzeća u Kragujevcu duguje se od jedne do šest plata, koje u proseku iznose od 35.000 do 37.000 dinara, a naknada za prevoz kasni i do devet meseci, izjavio je danas predsednik Sindikata zaposlenih u komunalnoj delatnosti Branko Petrašinović.
Prema njegovim rečima, plate su redovne samo u "Vodovodu i kanalizaciji", u kojem je zaposleno oko 750 radnika, kao i u "Gradskim tržnicama", dok se sa finansijskim problemima suočavaju preduzeća "Čistoća", "Zelenilo", "Gradska groblja", "Parking servisa" i "Niskogradnja".
"Zaposlenima u tim preduzećima nisu overene zdravstvene knjižice, a preti im i blokada računa", rekao je Petrašinović na konferenciji za novinare u javno-komunalnom preduzeću "Čistoća", koje je od petka u jednosatnoj obustavi rada, a kojima su se danas pridružili i radnici "Zelenila".
Predsednik Sindikata zaposlenih u "Čistoći" Marko Gavrilović zatražio je razgovor sa predstavnicima lokalne samouprave na rešavanju finansijskih problema tog preduzeća. 
"Ukoliko do 30. januara ne počnu razgovori, bićemo prinuđeni da radikalizujemo štrajk, a to znači da ćemo raditi uz minimum procesa rada, što podrazumeva odvoženje smeća samo iz kontejnera u blizini zdravstvenih ustanova i škola", rekao je Gavrilović.
Objašnjavajući da su radnici u jednosatnoj obustavi rada jer nisu primili drugi deo zarada za septembar, oktobar i novembar, celu platu za decembar, kao i naknadu za prevoz za četiri meseca, Gavrilović je rekao da se u vreme jednosatne obustave rada od 10 do 11 časova, zaključava Upravna zgrada preduzeća, rampa na deponiji se spušta, a vozila za odvoženje smeća staju, gde god se nađu.
Na pitanje novinare ko je odgovoran što je "Čistoća", sa oko 400 zaposlenih od kojih samo njih 40 radi na odvoženju smeća, u finansijskim problemima, Gavrilović je rekao "svi dužnici, pa i građani koji najviše duguju, kao i poslodavac".
Prema njegovim rečima dugovanja građana, gradske uprave, privrede i preduzetnika za iznošenje smeća iznose oko 520 miliona dinara.
"Građani duguju oko 250 miliona dinara, gradska uprava sa privredom oko 185 miliona, od čega samo grad oko 40 miliona, zatim privatni preduzetnici oko 64 miliona, a domaćinstva na selu oko 19 miliona dinara", naveo je Gavrilović.
Konferenciji za novinare prisustvovali su i sindikalni predstavnici u ostalim preduzećima, koji su rekli da su od danas u jednosatnoj obustavi rada i zaposleni u "Zelenilu", koji su poslednju platu dobili za septembar prošle godine, a naknadu za prevoz za februar.
Plate su neredovne i u "Gradskim grobljima" gde su radnici poslednju zaradu dobili za avgust prošle godine, kao i u "Parking servisu" gde čekaju platu za novembar i decembar.
U najtežoj situaciji je "Niskogradnja" čijih 14 radnika za 14 meseci nije dobilo plate, a ostali zaposleni su pre više od godinu, zbog finansijskih problema tog preduzeća, premešteni u javno-komunalna preduzeća, a najviše u "Čistoću" gde je prešlo oko 100 njih.
izvor: Tanjug

 

28.01.2015.

Sindikаlnа оgаnizаciја Sаmоstаlnоg sindikаtа Cеntrа zа strnа žitа d.о.о. Krаguјеvаc
Sаvе Kоvаčеvićа 31, Krаguјеvаc

SАОPŠТЕNјЕ  ZА  ЈАVNОSТ

Zаpоslеni u Cеntru zа strnа žitа Krаguјеvаc upоzоrаvајu  privаtnе izvršitеlје, kојi su sе nајаvili dа plеnе imоvinu Cеntrа,  dа nе dоlаzе u Cеntаr, јеr njihоvо pојаvlјivаnjе uznеmirаvа zаpоslеnе u Cеntru, i nе mоgu dа im gаrаntuјu bеzbеdnе uslоvе bоrаvkа.
Оvај stаv prоističе iz činjеnicе dа su nајvеći dugоvi Cеntrа zа strnа žitа nаstаli zbоg mаnipulаciја, sprеgе sudstvа, pоlitikе i tаkоzvаnih privrеdnikа.
Pоzivаmо svоје kоlеgе „nаučnе rаdnikе“ u nаšеm kоlеktivu kојi јеdini u Cеntru primајu zаrаdе, dоk vеćinа оstаlih zаpоslеnih nе primа zаrаdе, dа nе pоtrаžuјu svоје zаrаdе putеm privаtnih sudskih izvršitеlја . Nаimе оni zаrаdе sаdа dоbiјајu rеdоvnо, tаkо štо im rеsоrnо Мinistаrstvо prоsvеtе i nаukе nа imе učеšćа nа prојеktimа,  uplаćuје zа zаrаdе, nе оbаzirući sе dа zаrаdе nе primајu оni kојi rаdе  nа zаsnivаnju оglеdа i dоbiјаnju pоdаtаkа pоtrеbih zа rеаlizаciјu prојеkаtа.
„Nаučni rаdnici“  tаkо uništаvајu prеduzеćе u kојеm rаdе, dоk drugi rаdnici strplјivо čеkајu zаrаdе kоје nisu primili .
Pitаmо sе kо zаprаvо u nаšеm Cеntru prеdstаvlја svеsniјi dео kоlеktivа?
Мi žеlimо dа Cеntаr sаčuvаmо, zа nаs, zа budućе gеnеrаciје. Dоstа је uništеnih prеduzеćа. Svim zlоnаmеrnimа pоručuјеmо dа nisu dоbrоdоšli!

SО  Sаmоstаlnоg sindikаtа
Cеntrа zа strnа žitа

___________________________

Ljiljana Mijailović, predsednica

22.01.2015.

 SАОPŠТЕNјЕ ZА ЈАVNОSТ

Rаdnici prеduzеćа „Аutоsаоbrаćај“ АD,  nаkоn rаzgоvоrа sа grаdоnаčеlnikоm Krаguјеvcа, оbаvlјеnоg 21.01.2015.gоdinе, izrаžаvајu sprеmnоst dа nаstаvе bоrbu zа оčuvаnjе svојih rаdnih  mеstа i stаvlјаnjе  u funkciјu prеоstаlih rеsursа оvоg prеduzеćа, а svе u sklаdu sа оbеćаnjimа prеdsеdnikа Vlаdе.
Rаdnici pоdržаvајu i cеnе stаv i trud grаdоnаčеlnikа dа sе zа dео nаs оbеzbеdi sоciјаlni prоgrаm uvаžаvајući stеpеn ruinirаnоsti prеduzеćа.
I аkо sе vеćinа rаdnikа priјаvilа zа Sоciјаlni prоgrаm, iz bојаzni dа nе оstаnu bеz ičеgа,  nеprihvаtivо је оdbiјаnjе dа sе u funkciјu stаvе prеоstаli rеsuri prеduzеćа, prе svеgа Аutоbuskе stаnicе u Krаguјеvcu i оkоlnim оpštinаmа, јеr bi tо оmоgućilо dа sе zаpоslе prеоstаli rаdnici, dоk bi grаd i оpštinе dоbili funkciоnаlаn i bеzbеdаn mеđugrаdski sаоbrаćај. Pоdsеćаmо, dа sаmо Аutоbuskа stаnicа u Krаguјеvcu, kаdа rаdi, dоnоsi prihоdе оd оkо оsаm miliоnа dinаrа nа mеsеčnоm nivоu. Upоzоrаvаmо i nа nеbеzbеdnоst putnikа, јеr sе ulаzаk i izlаzаk iz аutоbusа dаnаs оbаvlја nа nеpriklаdnim mеstimа.
Rеšеnjе pоstојi, оrgаnizоvаti stаničnе rеsursе u Krаguјеvcu i оkоlnim оpštinаmа pо uglеdu  nа bеоgrаdskо prеduzеćе istе dеlаtnоsti. Bićе bоlје zа putnikе, grаd а i nаs i nаšе pоrоdicе.

 

                                
                                                                                                             Zа Sаmоstаlni sindikаt
                                                                                           „Аutоsаоbrаćај“
                                                                                        _______________________
                                                                                                                                 Bаnоvić Žаrkо
U Krаguјеvcu, 23.01.2015.g.

21.01.2015

Protestvovali radnici Autosaobraćaja

Kako su i najavili, više od sto preostalih radnika Autosaobraćaja okupilo se ispred zgrade Skupštine grada, zahtevajući da se reši status njihovog preduzeća, aktiviraju preostali resursi tog preduzeća, ispune obećanja koja  im je svojevremeno dao aktuelni predsednik Vlade, kao i realizaciju socijalnog programa za višak zaposlenih.
Radnicima se obratio gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić, koji je potom razgovarao sa delegacijom radnika. U razgovorima je učestvovao i zamenik gradonačelnika, Nebojša Zdravković. Gradonačelnik  je obećao radnicma da će im pomoći da se realizuje socijalni program ali se nije složio sa radnicima da je moguće aktivirati preostale resurse ovog preduzeća, misleći pre svega na autobusku stanicu u Kragujevcu i okolnim opštinama. Deo radnika će prihvatiti socijalni program dok će preostali nastaviti da se bore za svoja radna mesta.

 

20.01.2015

Sutra 21.01.2015.godine, radnici preduzeća „Autosaobraćaj“ AD, u 8,30 časova okupiće se ispred Zgrade Skupštine grada Kragujevca, zbog neispunjenih obećanja dobijenih od državnih funkcionera. Radnici očekuju da se deblokiraju preostali resursi preduzeća i započnu sa radom, kao i realizaciju socijalnog programa za višak zaposlenih. Očekivanja radnika su da razgovaraju sa gradonačelnikom Kragujevca.

19.01.2015.

Otvoreno pismo
VD direktoru RTS-a, Nikoli Mirkovu

16.01.2015.

Veće Saveza samostalnih sindikata Kragujevca
podržalo Jugoslav Ristića za novi mandat u SSS Kragujevca

Veće Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, donelo je danas 16.01.2015.godine, Odluku o sazivu novog Veća SSS Kragujevca u mandatnom periodu 2015-2020.godina, i time stvorilo uslove za održavanje izbora SSS Kragujevca, koji su ranije zakazani za 29.01.2015.godinu.
Veće SSSK je takođe utvrdilo i predlog Dnevnog reda Izborne skupštine.
Na predlog sekretara Veća SSS Kragujevca Branka Petrašinovića, Veće je donelo Odluku da predloži Jugoslava Ristića za novi mandat u SSS Kragujevca.
Do sada je više Odbora sindikata  organizovanih na teritoriji Kragujevca podržalo kandidaturu Jugoslava Ristića.

30.12.2014.

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Veće Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, prošireno sa predsednicima sindikalnih organizacija koje egzistiraju u  regionu Kragujevca, ocenjuje da je 2014.godina,  bilo vreme nestalih nada u bolju budućnost. U proteklim godinama vlade su se menjale, ali je koncept  snižavanja radničkih prava, zarad tudjih interesa, nastavljen da se realizuje danas ogoljenije nego ikad........................................nastavak

01.12.2014.

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

NO COMMENT....obavezno pogledajte saopštenje

 

25.11.2014.

Najave iz državne administracije, da ce rešiti položaj preduzeća u restrukturiranju i  druga neprivatizovana preduzeća, najčesće kroz stečaj, odišu neiskustvom i  nerazumevanjem problema. Jednostavnim sagledavanjem dugovanja preduzeca i vrednošcu njihovog kapitala, odlučuju o tome da li će neko preduzeće postojati ili će baciti pod noge trud više generacija, da te fabrike nastanu. Takav pristup je prikladan za ekonomske pripravnike, i  to zlonamerne,  ali se od donosioca odluka na državnom nivou očekuje nesto više  razumevanja i  kreativnosti. Vrednost jednog preduzeća najmanje su zemljište i hale, kako to oni misle, jer samo to sabiraju, već tehnologije, odnosno znanja kojima raspolaže.
Ilustrativan primer jesu kragujevački “Metal Sistemi”.  Poslednji ozbiljan proizvodjač industrijskih lanaca na Balkanu. Posle ne uspele privatizacije ovo preduzeće ponovo se našlo u državnom (ne društvenom) vlasništvu.  Država, vodjena liberalnim postulatom i stranim nalozima, da je država loš vlasnik, beži od problema koji  je sama napravila, najavljujući stečaj,  jer su ogromni dugovi ovog preduzeća nastali tokom privatizacije. To je bila odluka države, a račun se ispostavlja radnicima. Mi mislimo da je loša država loš vlasnik, a ozbiljne države, oličene u njenim upravljačkim strukturama, mogu i jesu dobri vlasnici I kompanija. Stečaj znači nestanak kompanije, nije uputno da drugačije govorite radnicima, jer vas život demantuje. Samo 1% preduzeća je uspelo da opstane, nakon pokretanja stečaja, u poslednjih deset godina. Stečaj je unosan posao za stečajne upravnike i njima bliske osobe, sa kojima zajedno čerupaju ostatke preduzeća, pojedini su napravili čitave male imperije. Jedina im je želja da što duže traje. U čudnoj sprezi sa sudvima, stečajni upravnici postaju vrsni preduzetnici, ako se meri po njihovim primanjima i nagradama.  Ne šaljite njima u ruke privredu Srbije! “Metal Sistemi” su zapravo dve fabrike spremene da odmah rade, nedostaje im dobro upravljanje I ispravljanje grešaka iz prošlosti, odnosno oslobadjanje od dugova. Ko hoće da uništi ono što vec imamo, a potom  vapi za “stranim direktnim investicijama”? To više nije održivo. I neodgovorno je!
Pozivamo Ministra  privrede da se konačno pojavi u javnosti, ili bar na nekom sastanku sa preduzećima, da ne upućuje na sastanke činovnike koji ne donose odluke, jer iz nekad industrijskog Kragujevca, danas bremenitog problemima, niko nije imao priliku da čuje njegovo misljenje o navedenim namerama. Ovaj odnos Ministarstva privrede  prema predstavnicima preduzeća I  sindikatima, ne zabeležen dokle sećanja svih nas dosežu, mora biti prekinut u cilju očuvanja postojećih preduzeća.


Kragujevac, 26.11.2014 god.                                                        Savez samostalnih sindikata Kragujevca
                                                                                                                                 Predsednik,
                                                                                                                              Jugoslav Ristić

31.10.2014.

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Pad industrijske proizvodnje od 13%, smanjenje zarada u javnom sektoru, smanjenje penzija, smanjenje radničkih prava, tiho gašenje neprivatizovanog privrednog sektora, zaboravljeno preispitivanje kriminalnih privatizacija, medijska okupacija, nastavak partijskog zapošljavanja, neselektivno povlađivanje zahtevima koji dolaze izvan zemlje, samo su neke od odlika vremena u kome živimo.

Nastavak

02.10.2014.

Otvoren stečajni postupak nad preduzećem „Zastava kovačnica“

Rešenjem Privrednog suda u Kragujevcu od 30.09.2014.god., otvoren je stečajni postupak nad preduzećem „Zastava kovačnica“ AD. Kao predlagač otvaranja stečajnog postupka pojavilo se preduzeće „Ferotrans 2003“ AD iz Sofije. Stečajni postupak je otvoren zbog trajnje nesposobnosti plaćanja. Prema tvrdnjama radnika preduzeće koje je pokrenulo stečaj je u vlasništvu istog lica kao i „Zastava kovačnica“. Zbog sumnje u nezakonitost poslovanja „Zastava kovačnice“ AD, Sindikat ovog preduzeća je zatražio da MUP preispita prethodno poslovanje.

26.09.2014.

Dana 30.09.2014.god. u 11 časova održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu prvo ročište na kome će biti pokrenut stečajni postupak nad preduzećem „Zastava Kovačnica“. ..................................nastavak SAOPŠTENјA

15.09.2014.

„Metal Sistemi“, preduzeće koje nakon neuspešne privatizacije od 2011. god. posluje u većinski državnom vlasništvu, zahvaljujući načinu vođenja preduzeća od strane aktuelnog rukovodstva, ponovo je dovedeno na ivicu ponora. Isplata zarada kasni, uposlenost je na nedovoljnom nivou, a firmi već u narednim danima prete prinudne naplate i blokada računa....nastavak SAOPŠTENјA

11.09.2014.

“Yura corporation” doo Rača, ponovo pokazuje svoju bahatost i nepoštovanje gostoprimstva koje je
pruženo ovoj kompaniji od građana Srbije I posebno opštine Rača.
Zahtev, koji je ova kompanija podnela Ministarstvu za rad,zapošljavanje, socijalna I boračka pitanja u
kome se traži da se briše iz registra Sindikalna organizacija Yura korporacija, osnovana kod ovog
poslodavca, predstavlja bezobrazluk I prema državi Srbiji....nastavak SAOPŠTENјA

10.08.2014.

Pregled izmena i dopuna novog Zakona o radu

Dokument

06.08.2014.

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Savez samostalnih sindikata Kragujevca traži od Narodne banke Srbije, da promeni odluku o blokadi rada Takovo osiguranja i zaustavi pokretanje likvidacionog postupka. Pozivamo Vladu Republike Srbije da hitno preduzme mere u cilju zaustavljanja ovakvih odluka, koje su u suprotnosti sa proklamovanom politikom Vlade, o očuvanju i kreiranju novih radnih mesta...........nastavak vesti

18.07.2014.

 

17.07.2014.

Održan veliki protest povodom najave donošenja Zakona o radu

U Beogradu je održan protest sindikata  u organizaciji SSSS i UGS Nezavisnost. Protestu je prisustvovalo  oko 10.000 aktivista sindikata i građana. Protest se odvijao na Trgu Nikole Pašića, nakon čega su učesnici krenuli put Terazija, Kralјa Milana, Kneza Miloša da bi se došlo ispred Skupštine Srbije. Učesnici su, simbolično, obilaženjem oko Skupštine, pokazali da žele da blokiraju donošenje ovakvog Zakona o radu. Prisutnima su se obratili lideri oba Sindikata. U govorima je istaknuta štetnost donošenja ovakvog Zakona. Skup je završen odavanjem pošte socijalnom dijalogu u Srbiji.

14.07.2014.

PREGLED PRAVA ZAPOSLENIH
KOJI SE UMANJUJU PREDLOGOM ZAKONA O RADU

14.07.2014.

SAOPŠTENJE

Zaposlenima i svim građankama i građanima  Srbije !

Decenijama unazad trošeno je više nego što je stvarano i ceh za naplatu je morao doći. Građanima je obećavan bolji život, na stotine hiljada novih radnih mesta, reforme javnog sektora i smanjenje državnih činovnika. Dešavalo se suprotno - novac je  usmeravan   u džepove kriminalaca, tajkuna i političara. Do posla se najsigurnije stizalo preko partijske knjižice. Porast zaposlenih u javnom sektoru poklapao se za izbornim ciklusima i borbom za vlast...............SAOPŠTENJE

11.07.2014.

SAOPŠTENјE  ZA  JAVNOST

akon razgovora predsednika dve reprezentativne sindikalne centrale – Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“, sa premijerom Vučićem.......nastavak vesti

08.07.2014.

Saopštenje za javnost

Hitna izrada akcionog plana

07.07.2014.

Počeo protest radnika „Zastava Kamioni“

Radnici Zastava kamiona postavili su šator i jedno vozilo na travnjaku u centru grada Kraguejvca, i odlučili da uz povremeno okuplјanje svih radnika, na tom mestu danonoćno protestvuju.
Nјihovi zahtevi su da se obezbedi  redovnost isplata za oko 300 radnika ove fabrike sve do privatizacije.
Traže od države da podrži Protokol  o saradnji koji je ova fabrika potpisala sa kineskim proizvođačem kamiona „JAK“, kao i da se obezbedi Socijalni program za starije radnike.

03.07.2014.

Postignut Sporazum o isplate zaostalih zarada u PU „Nada Naumović“

Nezadovoljni kašnjenjem zaostalih zarada, zaposleni u Predškolskoj ustanovi “Nada Naumović“ danas su se u znak protesta okupili ispred zgrade Grada, spremni i na generalni štrajk ukoliko se ne postigne dogovor o redovnosti isplata. Ističući da je ovo prvi put u istoriji te Ustanove da se na ovaj način bore za svoja prava, zaposleni su tražili od osnivača da se neisplaćene zarade za april i maj isplate do kraja jula, a zarade za jun i jul najkasnije do 25. avgusta. Gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović, koji je izašao pred radnike u protestu, je sa predstavnicima Osnovne organizacije samostalnog sindikata dogovorio kako da se prevaziđe zastoj u isplati. Postignut je dogovor i potpisan je  Sporazum od strane gradonačelnika Stevanovića i predsednika Sindikata Milijane Milenković, da  do 30. septembra treba  da se uspostavi redovnost isplata u Predškolskoj ustanovi.

02.07.2014

Predsednicima samostalnih sindikata Srbije
Predsednicima Saveza samostalnih sindikata na teritoriji

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

02.07.2014.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Samostalni sindikata Autosaobraćaja AD, koji okuplja većinu radnika, protivi se najavljenom potpisivanju Ugovora sa preduzećem „Autoprevoz Jannjušević“ iz Priboja i ukoliko do njega dođe započeće štrajk koji će se odvijati na Autobuskoj stanici u Kragujevcu. Zahtev za nepotpisivanje ovog Ugovora svojim potpisima potvrdilo je 102 radnika.
Kako je proteklo mesec dana od kada je kooperantsko  preduzeće „Autoprevoz Janjušević“, započelo poslovanje u delokrugu dosadašnjeg rada „Autosaobraćaja“, potvrdilo se da ovo preduzeće nema kapacitete da obavlja predviđene poslove i zaposli preostale radnike Autosaobraćaja. To se ogleda u neodržavanju linija za koje Autosaobraćaj ima dozvolu, jer kooperantsko preduzeće nema ni približno potreban  broj vozila i uočavamo sklonost ka nezakonitom angažovanju radnika Autosaobraćaja. Kooperantsko preduzeće je preuzelo samo linije prevoza za koje su procenili da su rentabilne sa vozilima neoubičajenim za ovu vrstu javnog prevoza.
Kako je nacrtom najavljenog Ugovora predviđeno da se „Autoprevozu Janjušević“ ustupaju autobuske stanice u Kraguejvcu, Topoli, Batočini, Lapovu i Rači , kao i garaža u Beloševcu, dok ne postoji obaveznost zadržavanja 157 radnika Autosaobraćaja, smatramo ovakav Ugovor neprihvatljivim.
Ističemo da se Sindikat ne suprotstavlja uključivanju u rad Autosaobraćaja nekog drugog preduzeća koje bi svojim kapacitetima moglo da očuva poslovanje i zaposli radnike.

                                                                    Samostalni Sindikat „Autosaobraćaj“ AD
                                                                                           Predsednik
                                                                                 ______________________
                                                                                      Srđan Ilić

02.07.2014.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

            U četvrtak  03.07.2014.godine, Samostalni sindikat Predškolske ustanove „Nada Naumović“ započečće proteste na platou ispred Skupštine grada, sa početkom u 8,30 časova. Ukoliko se nakon ovih protesta ne postigne redovnost isplata, iniciraćemo generalni štrajk.
Protesti predstavljaju početak nastojanja da se ostvarti redovnost isplata zarada u Predškolskoj ustanovi „Nada Naumović“, jer zarade kasne i nisu isplaćene za mesece april i maj. Razgovori sa nadležnima u Skupštini grada  nisu doveli do rezultata, jer nije realizovan zahtev Samostalnog sindiakta da se drugi deo aprilske zarade  isplati  do kraja meseca juna. Prvi deo zarade isplaćen je iz sredstava Predškolske ustanove, što nije u skladu sa normama o funkcionisanju predškolske ustanove i potencijalno može da ugrozi njeno normalno funkcionisanje.

                                                                                              Sindikalna organiazcija
                                                                                                 PU „Nada Naumović“
                                                                                                          Predsednik
                                                                                               ______________________
                                                                                               Milijana Milenković

23.06.2014.

INFORMACIJA ZA MEDIJE

U Predškolskoj  ustanovi „Nada Naumović“u Kraguejvcu, zarade zaposlenima kasne 45 dana i za Sindikalnu organizaciju dalјe kašnjenje  je neprihvatlјivo, kao i nepoštovanje termina za isplate zarada. Pored toga kasni i isplata naknade za prevoz.

Svesni društvene odgovornosti zbog posla koji obavlјamo, zaposleni su se uzdržavali od javnog iznošenja podataka, ali kako se stanje ne popravlјa, već naprotiv ima tendenciju većih finansijskih poteškoća, što potvrđuje i  podatak da je, poslednja isplata zaposlenima izvršena delom  iz sredstava Ustanove, a što nije uobičajeno, a ne iz sredstava osnivača, govori o alarmantnosti stanja.

Ukoliko se ne ostvari dogovorena dinamika isplata zarade, koja je dva puta mesečno, što podrazumeva jednu isplatu do kraja ovog meseca, Sindikat će pribeći nekim oblicima borbe. Ukoliko to bude izazavalo poteškoće deci i roditelјima, molimo ih da razumeju da je to iznuđena mera i da je njen krajnji cilј i njihova dobrobit.

 

                                                                                              Samostalni sindikat
                                                                             Predškolske ustanove „Nada Naumović“
                                                                                                    Predsednik
                                                                                           ____________________
                                                                                         Milijana Milenković

U Kragujevcu, 23.06.2014.g.

19.06.2014.

Počeo generalni štrajk u „Zastava Kovačnici“

Zbog višegodišnjeg urušavanja preduzeća „Zastava Kovačnica“, smanjenja zarada sa 39.000 na 24.000 dinara, nepoštovanja Kolektivnog ugovora, uslova rada i realne pretnje stečajem, danas je obustavlјena proizodnja u ovom preduzeću, čime je započeo generalni štrajk.

18.06.2014.

Zaključak sa sednice Predsedništva, održane 17. Juna 2014. godine, povodom izmena i dopuna Zakona o radu

Savez samostalih sindikata Srbije pozdravlja najavu Vlade Srbije da do oktobra odloži smanjenje plata od 10 odsto zaposlenimau državnoj upravi i javnim preduzećima.
Istovremeno, Savez poziva vladu da trajno odustane od namere da smanji ionako niske zarade, kao i da odmah ukine solidarni porez, jer se politika isključivog „stezanja kaiša“ u svetu pokazala kao pogrešna.      
            Takođe, saopštavamo da najnoviji nacrt izmena i dopuna Zakona o radu, koji je pripremilo Ministarstvo rada, nije usaglašen sa sindikatima i, kao takav, nije prihvatljiv za Savez samostalnih sindikata Srbije.
Nacrt nije rezultat rada Radne grupe za izmene Zakona o radu i ne odslikava ono zašta smo se zalagali i jasno rekli šta je ono što nikada nećemo prihvatiti. 
U novom tekstu samoinicijativno su unete izmene koje sa sindikatima nisu usaglašene, iako je prema ranijem dogovoru sa premijerom Aleksandrom Vučićem, jasno utvrđen okvir za pregovaranje.
Tako su naši članovi u Radnoj grupi tokom prethodnih meseci pokušali da sa socijalnim partnerima usaglase stavove o pet najvažnijih tema koje treba da reguliše novi zakon o radu - rad na određeno vreme, otkazi od strane poslodavca, otpremnine, prošireno dejstvo kolektivnog ugovora i minimalna zarada.
            Uprkos dobroj volji i fleksibilnosti sindikata tokom pregovora, o pojedinim odredbama stavovi se nisu približili i do nekog zajedničkog imenitelja nije se stiglo.
            Zato Savez samostalnih sindikata Srbije poziva ministra rada Aleksandra Vulina da, u direktnom razgovoru s predstavnicima reprezentativnih sindikata, usaglasimo stavove i dođemo do rešenja koje će zadovoljiti sve strane.
            Od vlade tražimo i da organizuje javnu raspravu povodom izmena i dopuna tog zakona ili ćemo, u suprotnom, mi inicirati organizovanje prikupljanja potpisa građana za raspisivanje referenduma protiv ovakvog zakona.
            Zahtevamo i da naši predstavnici budu uključeni u rešavanje i drugih zakonskih rešenja koja se tiču sveta rada, poput zakona o privatizaciji i stečaju.  
            I sada, jasno i nedvosmisleno, kažemo da ćemo, po svaku cenu, braniti teško stečena prava radnika i sindikata i nikada se nećemo saglasiti sa ukidanjem proširenog dejstva kolektivnog ugovora, niti sa izmenama koje bi dovele do smanjenja zarada.

13.06.2014.

Povodom 14. juna, svetskog Dana dobrovoljnih davalaca krvi 118 Kragujevčana, koji su dali krv pet puta, dobili su priznanja

          Svečanu dodelu priznanja organizovali su Savez samostalnih sindikata i Gradska organizacija Crvenog krsta u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi. Među nagrađenima su davaoci iz više kragujevačkih preduzeća, ali ima i studenata, nezaposlenih, domaćica… Priznanja je davaocima uručio Branko Petrašinović, sekretar Saveza samostalnih sindikata Kragujevca.

 

11.06.2014.

Sindikat Metal Sistemi

Samostalni sindikat „Metal Sistemi“, zbog situacije u preduzeću i odsustva reakcije nadležnih institucija, doneo je Odluku da 11.juna 2014.godine, održi štrajk upozorenja sa zahtevom da Ministarstvo privrede i Nadzorni odbor  smene aktuelno rukovodstvo „Metal Sistema“.....nastavak vesti

11.06.2014.

Novi spot NALED-a i RTS-a (https://www.youtube.com/watch?v=b2bAco4gyVc), čije je agresivno emitovanje počelo na RTS-u, po našem mišljenju je sraman čin RTS-a koji pokazuje da je RTS koncipiran tako....nastavak vesti

 

09.06.2014

Štrajk radnika u JKP “Čistoća“ Kragujevac

Saopštenje za javnost

06.06.2014.

JKP Zelenilo

Saopštenje za javnost

29.05.2014

Štrajk radnika u JKP “Čistoća“ Kragujevac

Saopštenje za javnost

27.05.2014.

Odložen štrajk radnika u JKP “Čistoća“ Kragujevac, zbog vanredne situacije

Radnici u JKP „Čistoća“ Kraguejvac, koji su juče započeli generalni štrajk, bili su prinuđeni da odlože svoj štrajk,  jer je u Kragujevcu juče proglašeno vanredno stanje, zbog obilnih kiša i time izazvana poplava u pojedinim delovima grada

26.05.2014.

Počeo generalni štrajk  u  JKP „Čistoća“ Kragujevac

Zbog neisplaćivanja  zarada, koje kasne više  od dva meseca, danas je u preduzeću koje se bavi održavanjem higijene u  Gradu, započeo generalni štrajk .
Danas nijedan kamion nije vršio odvoz smeća.
Radnici traže odmah isplatu zaostalih zarada,  dok je rukovodstvo ponudilo isplatu 1,5 zarade u toku naredne nedelјe.

20.05.2014.

Formirano Udruženje sindikata penzionera za Šumadijski okrug

Na inicijativu nekadašnjih aktivista Sindikata, nedavno je formirano Udruženje sindikata penzionera Srbije, koje je postalo pridruženi član SSS Srbije, a za predsednika Udruženja izabran je Milorad Vujasinović, nekadašnji predsednik Sindikata Jugoslavije.
Današnjom Izbornom skupštinom u Kragujevcu, konstituisano je ovo Udruženje i za region Šumadije. Na Izbornoj skupštini za predsednika Udruženja za region Šumadije, izabran je Dragan Alempijević, nekadašnji predsednik SSS Kragujevca, i konstituisani su drugi organi Udruženja.
Cilј Udruženja je da se kroz sindikalno delovanje bori za bolјi status ove populacije i pomogne u radu svoju matičnu organizaciju.

12.05.2014.

Otvoreno pismo ministru

Aleksandru Vulinu

01.05.2014.

Održan prvomajski protest u Beogradu

Oko 5000 ljudi protestvovalo je ovog 1. maja na Trgu Nikole Pašića , a potom i glavnom beogradskom ulicom, protiv daljeg pogoršanja  položaja radnika u našem društvu. Učešće u ovoj akciji uzelo je oko 350 kragujevačkih radnika, koji su organizovani sa 7 autobusa uzeli učešće na protestu. Protest je počeo čitanjem proglasa SSSS i govorima predsednika dve reprezentativne sindikalne centrale, a završen je polaganjem ruža pokraj spomenika Dimitriju Tucoviću na Trgu Slavija.

protest

15.04.2014.

Podelјene 132 diplome

Polaznicama koje su uspešno završile obuku iz informatike i engleskog jezika, koje SSS Kragujevca organizuje za svoje članice,  dobile su diplome Radničkog univerziteta u Kragujevcu. Diplome iz informatike su dobile 64 polaznice, dok je obuku iz engleskog jezika završilo 68 polaznica. Diplome je uručila  Inga-Lill Samuelsson, ombudsman sindikata IF Metal. Obuke se organizuju u sklopu Projekta „Mi smo jednaki“, koji SSS Kragujevca realizuje sa sindikatom IF Metal iz Geteborga.

09.04.2014.

Održana Tribina o Rodnoj ravnopravnosti

U organizaciji SSS Kragujevca i Dečije ustanove „Nada Naumović“ u vrtiću „Poletarac“, održana je Tribini o Rodnoj ravnopravnosti.  Tribini je prisustvovalo oko 70 roditelјa i dece i na njoj se govorilo o rodnoj ravnopravnosti,  sa posebnim osvrtom na značaj promovisanja rodne ravnopravnosti  kod dece. Tom prilikom Savez samostalnih sindikata Kragujevca je podelio deci i roditelјima flajere, koji na deci prikladan način, promovišu ovu temu.
Deca koja su korisnici usluga ovog obdaništa za sve prisutne prikazali su baletsku tačku i izveli predstavu „Petar Pan“.
Nakon Tribine rukovodstvo i vaspitači ove Dečije ustanove razgovarali su sa sindikalnim aktivistima o dalјem radu na temi rodne ravnopravnosti.

25.03.2014.

Prekinut štrajk glađu u Autosaobraćaju

Deset radnika i aktivista Samostalnog sindikata kragujevačkog Autosaobraćaja prekinulo je pred vikend dvanaestodnevni štrajk glađu, a šestorica do njih ponovo, nakon tri Dana odbijanja, uzimaju tečnost.
Kažu da su do daljeg protesta gladovanjem i odbijanjem vode odustali ponajviše zbog zahteva porodica, prijatelja i kolega iz rukovodstva Samostalnog sindikata Kragujevca.

13.03.2014.

Samostalni sindikat Autosaobraćaja

Saopštenje za javnost

10.03.2014.

Počeo štrajk glađu radnika „Autosaobraćaja“

Suočeni sa beznadežnošću situacije u preduzeću Autosaobraćaj, koje se nalazi  u procesu restrukturiranja, grupa od desetak radnika je odlučila da započne štrajk glađu. Štrajk se odvija u Upravnoj zgradi  Autosaobraćaja.
Kako tvrde radnici, štrajk su započeli zbog neispunjenih obećanja koja im je dao prvi potpredsednik Vlade, Aleksandar Vučić, prilikom prekida blokade puta i pruge, koja je trajala više od mesec dana.
Od tada dobijenih obećanja realizovan je samo socijalni program, dok deo radnika i dalјe ne dozvolјava rad autobuske stanice.

10.03.2014.

Otvoreno pismo prvo potpredsedniku Vlade Aleksandru Vučiću

08.03.2014.

Obeležen 8.mart, dan žena

                Tradicionalnom podelom cveća, a ovog puta i prezentacije Projekta „Mi  smo jednaki“, na CD-u, Savez samostalnih sindikata Kragujevca, obeležio je Medjunarodni praznik 8.mart,  dan žena. Podela cveća i prezentacije sugrađankama vršili su aktivisti naše organizacije u Pešačkoj zoni  u gradu i ispred restorana „Balkan“. Ovu akciju SSS Kragujevca organizoivao je u sklopu  Projekta koji naš Sindikat realizuje sa Sindikatom „IF metal“  iz Geteborga. Akcija je imala veoma dobar odaziv i reakcije naših sugrađanki.

07.03.2014.

INFORMACIJA ZA MEDIJE

Savez samostalnih sindikata Kragujevca, povodom 8.marta, Međunarodnog dana žena, u saradnji sa Sindikatom „IF Metal“ iz Geteborga i uz podršku  ULOF Palme centra, organizovaće 8.marta 2014. godine u Kragujevcu akciju podele cveća i prezentacije na CD-u „Mi smo jednaki“.

                Akcija će se odvijati u Pešačkoj zoni u centru grada i ispred restorana „Balkan“.  Akcija će započeti u 11 časova, u njoj će učestovati aktivistkinje i aktivisti Saveza samostalnih sindikata Kragujevca.

                Akcija se sprovodi u okviru  projekta Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, sa Sindikatom „IF Metal“ iz Geteborga, pod nazivom „MI SMO  JEDNAKI“!

Informacija

14.02.2014.

MILIJARDA USTAJE ZA PRAVDU ZA ŽENE KOJE SU PREŽIVELE NASILjE

Prvi put  u Kragujevcu je organizovana manifestacija, koja ima globalni karakter, i kojom se manifestuje solidarnost sa ženama žrtvama nasilјa i upućuje protest tim povodom.
Manifestaciju je organizovala Sekcija žena SSS Kragujevca, u Pešačkoj zoni, i sastojala se od obraćanja predsednice Sekcije žena i drugih aktivistkinja, kao i beseda kragujevačkih studenata, a završena je javnim plesom više desetina aktivistkinja Sindikata.
U cilјu što kvaltetnijeg izvođenja plesa, učesnice ove manifestacije su više dana imale trening plesa u plesnoj školi.
Ova akcija održana je u sklopu Projekta „Mi smo jednaki“, koji SSS Kragujevca realizuje sa partnerskom organizacijom IF Metal iz Geteborga, a uz podršku Ulof Palme Centra.

25.02.2014.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Zaposleni u JP Direkcija za urbanizam-Kragujevac već nekoliko meseci vode bitku za očuvanje statusa preduzeća, ugleda firme, ostvarivanja Zakonom zagarantovanih prava, profesionalnog integriteta i ljudskog dostojanstva koje je ugroženo zbog nečinjenja i pasivnosti, pre svih direktora preduzeća i svog osnivača, Grada Kragujevca.

Saopštenje za javnost

13.02.2014.

Savez samostalnih sindikata Kragujevca smatra da je nedopustivo i nezakonito da državne institucije podstiču nezakonit rad poslodavaca i da vrše besplatnu marketinšku kampanju za takve poslodavce. Pročitajte saopštenje na sledećem linku...

Saopštenje za javnost SSS Kragujevca

03.02.2014.

Saopštenje za javnost SSS Kragujevca

24.01.2014.

Održan protest preduzeća u restrukturiranju

Na poziv Sindikata metalaca Srbije, danas se u Beogradu okupilo  više od 5000 radnika, iz nekoliko industrijskih centara, koji rade u preduzećima u restrukturiranju, kako bi protestvovali protiv najavljenih Zakona o privatizaciji i stečaju, i zatražili smenu  Ministra privrede, Saše Radulovića.
Iz Kragujevca je na ovaj Protest pošlo oko 1300 radnika, u 17 spratnih autobusa i oko 50 automobila. Osim radnika  preduzeća u restrukturiranju, u znak podrške u protestu su učestvovali  i radnici  Fabrike oružja, Skupštine grada i Dečije ustanove „Nada Naumović“.
Nakon okupljanja na Trgu Nikole Pašića, kolona radnika je otišla do zgrade Vlade, zaustaviviši se kod zgrade u kojoj radi Ministar privrede, burno negudujući. Predstavnike Sindikata, u zgradi Vlade primio je predsednik Vlade Ivica Dačić, koji je obećao da će sporni Zakoni ići ponovo na razmatranje.

23.01.2014.

Održan štrajk upozorenja

Danas je na teritoiji cele Republike Srbije održan štrajk upozorenja, zbog najavljene izmene Zakona o Radu. Štrajk je trajao od 11 do 12 časova. U štrajku su u Kragujevcu učestvovale 48 organizacija sindikata i oko 12 000 zaposlenih, dok je, kako je saopšteno, u Srbiji, u ovom štrajku učestvovalo preko 500 000 radnika.
Do štrajka je došlo, i ako je najavljeno da će biti povučen ovaj zakon i Zakon o privatizaciji, jer je sindikat procenio da je neophodno pokazati rešenost građana Srbije da se ovakvi zakoni ne donose bez konsultacija sa sindikatima. Ranije su Zakon o radu sindikati ocenili kao anti narodni I izdajnički.

18.01.2014.

Istinom protiv laži

Reagujući na članak objavljen na portalu Peščanik, pod nazivom “Kriza sindikalne industrije”, autora Miše Brkića, koji obiluje neistinama,odgovor je uputio predsednik Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, Jugoslav Ristić, ali ovaj portal nije hteo da ga objavi. 
Savez samostalnih sindikata Srbije je tekst autora Jugoslava Ristića, prihvatio kao stav SSSS povodom ovog članka i objavio  ga na svojoj stranici: http://www.sindikat.rs/aktuelno.html#532

“Autorski tekst” Miše Brkića, pod naslovom “Kriza sindikalne industrije”, objavljen 15. januara 2014. godine na sajtu “Peščanika”, obiluje neistinama, insinuacijama i obmanama, zbog čega je izazvao veliko ogorčenje članova sindikata.
Tekstom je, u ime Saveza samostalnih sindikata Srbije, reagovao Jugoslav Ristić, predsednik Veće SSS grada Kragujevca, čiji odgovor taj “neprofitni medijski portal” nije hteo da objavi, kršeći time član 56. Zakona o javnom informisanju. 
Na sajtu Saveza objavljujemo pismo u celini. 

“Kakva zla namera u tekstu starog mrzitelja svega što je radničko, a i domaće. Sve vrvi od neistina. Miša Brkić, čovek koji skoro sve građane Srbije proglašava neradnicima. 
Prvo, u Srbiji ima nekoliko sindikata, četiri ili pet, od kojih su dva reprezentativna.Broj od 24.000 sindikata iznose samo perfidno zlonamerni. Naime, radi se o broju ikada izvršenih registracija sindikalnih organizacija, ne sindikata, od kada se takav registar, od 1991 godine, vodi u Ministrstvu zaduženo za rad i prethodno u MUP. Taj registar je potpuno neažuran, jer su mnoga preduzeća, u međuvremenu, nestala , a time i te sindikalne organizacije. Mnoge su postale neaktivne i time zapravo prestale da postoje, ali ih Ministarstvo nije brisalo iz registra. Pod pojmom sindikata smatraju se, i kod nas i u svetu, organizacije, odnosno savezi sindikata registrovani za teritoriju celokupne države.Recimo, ako bi ste tako brojali sindikate u Švedskoj,oni bi imali mnogo više sindikata, jer imaju više i preduzeća, naravno, ali imaju samo jedan sindikat u okviru kojeg su udruženi granski sindikati, u čijem sastavu su sindikalne organizacije koje se formiraju neposredno kod poslodavca. Sve je skoro identično i kod nas, sem što mi imamo sem Samostalnog sindikata i UGS Nezavisnost, ASNS, ali i novo formirane Slogu, Konfederaciju.. 
Naravno, Miša Brkić sve ovo zna, ali njegov posao je da obmanjuje, za koga, to on najbolje zna, a i mi naslućujemo.Po starom varalačkom šablonu, na početku postavi nakaradnu i neistinitu tezu, kao na primer o broju sindikata, i onda na tome gradi svoju priču o broju radnika po sindikatu. 
Nikada od Miše nećete čuti o zabrani sindikalnog organizovanja, kao na primer u Juri, u Rači kragujevačkoj i mnogim drugim stranim, a još više domaćim kompanijama, što je Ustavom i zakonom zagarantovano pravo, a svakako i civilizacijska tekovina. Mnogo, pre svega mladih ljudi je dobilo otkaze samo zato što su pokušali da organizuju sindikat, a država nije učinila ništa da zaštiti ovo njihovo pravo. Ili, da li ste možda čuli da se taj vrli sluga kapitala, založio za neku mladu ženu koja je dobila otkaz zato što će uskoro postati majka? 
Naravno, danas je neki Miša potrebniji nego ikad, jer na pomolu je izdajnički zakon o radu. Zakon koji se donosi po nalogu stranih nalagodavaca, a Miša je na sve spreman zarad šake čvaraka, i gde ćete boljeg transmitera tuđe volje. 
Svesni smo da sindikati nisu savršene organizacije, da imaju puno mana, ali su jedine koje ovakvom zakonu mogu da stanu na put, i zato ih je potrebno dezavuisati, a ko to bolje zna od nekog Miše. 
On poziva da se ljudi sete da li je nekom ikada pomogao sindikat? Verovatno ga ne interesuju događaji u ovoj zemlji, njegov zamagljeni pogled je samo uperen u svežanj zelenih novčanica. 
Elem, svako ko je bio u Srbiji mogao je da vidi na stotine protesta, štrajkova, trećinu raskinutih privatizacija, patnje ljudi, blokade pruga i puteva, sukoba sa privatnim obezbeđenjima, seče prstiju…
Zahvaljujući tome, sačuvana su mnoga preduzeća, data im je nova šansa, i sada to hoće da poništi neki Miša i njegova bratija, obrušavajući se na preduzeća u restrukturiranju, od kojih su mnoga došla u taj status posle poništavanja kriminalnih privatizacija. Na to su ukazivali sindikati. Neki ljudi su puno rizikovali, goloruki se suprotstavljajući tajkunima i bogatašima. 
Taj neki Miša nije čuo za zahteve EU za preispitivanje privatizacija i još više za vapaje iz sindikata da se kazne odgovorni za deindustrijalizaciju zemlje”.


Objavljujemo ovde odgovor Jugoslava Ristića na  natpis na Peščaniku http://pescanik.net/2014/01/kriza-sindikalne-industrije/. Integralni odgovor, sa primerenijim tumačenjima i analizom Miše Brkića, možete pronaći na našoj Facebook stranici.

16.01.2014.

Uputstvo za organizovanje štrajka upozorenja 23.1.2014 god.

Uputstvo za organizovanje strajka upozorenja

Odluke za Sindikalnu organizaciju

Odluka Veca o organizovanju strajka

16.01.2014.

Saopštenje Sindikalne organizacije Zastava oružje