U više fabričkih hala u Kragujevcu radnici rade na bliskom rastojanju i bez zaštite

Savez samostalnih sindikata Kragujevca upozorio je danas da u više fabričkih hala u Kragujevcu radi stotinjak radnika na bliskom rastojanju i bez ikakvih zaštitnih sredstava, dok se prevoz radnika obavlja tako da sede jedan pored drugog bez zaštite

Iz tog sindikata su povodom takvih uslova za rad zatražili stav nadležnih, Ministarstva rada, Inspekcije rada i Sektora za bezbednost i zdravlje na radu.

„Da li i u radnim uslovima važe pravila i preporuke koje dobijamo putem medija, o dozvoljenom broju ljudi u zatvorenom prostoru“, zapitao je sindikat kao i da li poslodavci koji ne mogu da obezbede zaštitna sredstva mogu da nastave rad u tim uslovima.

Radnice u proizvodnji fabrike „Fori Textile Ser“ danas su zatražile od poslodavca da se na određeno vreme prekine rad zbog opasnosti od širenja korona virusa i da se obezbede zaštitna sredstva.

Kako su naveli u Samostalnom sindikatu te fabrike, radnice su danas bile posebno uplašene jer su dve koleginice otišle s posla zbog temperature.

Pošto je poslodavac odbio takvu molbu, koju je u njihovo ime na kriznom štabu izneo predstavnik Samostalnog sindikata, radnice su danas u 9.30 na jedan sat obustavile rad. Predsednik Samostalnog sindikata te fabrike Dejan Čakarević je rekao Beti da se direktor fabrike obratio zaposlenima oko 12.30 i potvrdio da se proizvodnja neće prekidati.

Čakarević je rekao da je najavljeno da će sutra radnicima biti obezbeđene maske. U sindikatu navode i da je osim nedostatka zaštitnih sredstava i činjenice da radnici rade na malom rastojanju jedan od drugog, problem i prevoz zaposlenih do fabrike jer javni prevoz ne radi.

Čakarević je rekao da je u fabrici trenutno angažovano više od 50 odsto zaposlenih. U vreme vanredne situacije određenom broju radnika je dozvoljeno korišćenje godišnjeg odmora, odsustvo roditeljima dece do 12 godina i starijima od 60 godina koji imaju hronične bolesti.

Izvor: Danas

Socijalno – ekonomski savet o merama zaštite zaposlenih

Socijalno-ekonomski savet grada Kragujevca razmatrao je na sednici mere zaštite zaposlenih u uslovima pandemije korona virusom. Najnovijim merama definisan je način ponašanja građana, zaposlenih u javnom sektoru, rada javnih i javno komunalnih preduzeća ali isto važi i za privredne subjekte, rečeno je sednici Saveta

Mere prevencije u skladu sa zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti su obaveza ne samo državnih organa, organa jedinica autonomne pokrajine i lokalne samouprave, već su zakonska obaveza i svih privrednih društava i pravnih lica, rekao je na sednici Socijalno –ekonomskog saveta, gradonačelnik Kragujevca, Radomir Nikolić. U slučaju ratnog stanja i elementarnih nepogoda, a zaraza jeste elementarana nepogoda, svaki poslodavac ima zakonsku obavezu da u okviru svoje delatnosti i u skladu sa svojim odlukama organizuje mere zaštite zaposlenih i tu, ukoliko lokalna samouprava ili bilo koji državni organ bude mogao da pomogne, svakako će pomoći, kazao je gradonačelnik Nikolić.

Preporuka članova Saveta je da se proizvodnja prilagodi aktuelnoj situaciji i preduzmu neophodne mere zaštite od dezinfekcije obuće, redovnog čišćenja i dezinfekcije prostorije u kojima se boravi i radi, bez obzira da li su to hale ili kancelarije. Oblaganje mašina i metalnih površina najlonom radi lakše dezinfekcije, korišćenje zaštitne maske, rukavica i alkohola kao dezinfekcionog sredstva, preporučeno je na sednici Saveta.

Kao jedan od najvažnijih zaključaka SES-a je preporuka poslodavcima da se obrate stručnjacima Instituta za javno zdravlje kako bi dobili instrukcije i tačne informacije koja sredstva za dezinfekciju, u zavisnosti od procesa proizvodnje i materijala koje koriste u proizvodnji, smeju da koriste.

Izvor: Kragujevac.rs

Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja

Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije,
Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi

Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja

Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 31/2020 od 16.3.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se poseban način i organizacija rada poslodavaca na teritoriji Republike Srbije za vreme vanrednog stanja.

Član 2.

Za vreme vanrednog stanja poslodavac je dužan da omogući zaposlenima obavljanje poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad od kuće), na svim radnim mestima na kojima je moguće organizovati takav rad u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Ako opštim aktom i ugovorom o radu nije predviđen način rada iz stava 1. ovog člana, poslodavac može rešenjem omogućiti zaposlenom obavljanje poslova van prostorija poslodavca, ukoliko mu to organizacioni uslovi dozvoljavaju.

Rešenje iz stava 2. ovog člana obavezno sadrži:
1) trajanje radnog vremena;
2) način vršenja nadzora nad radom zaposlenog.

Poslodavac je dužan da vodi evidenciju o zaposlenima koji obavljaju rad van prostorija poslodavca.

Član 3.

Poslodavac čija je priroda delatnosti takva da nije moguće organizovati rad na način predviđen članom 2. ove uredbe, neophodno je da svoje poslovanje uskladi sa uslovima vanrednog stanja i to:
– da, ukoliko je to moguće i ne iziskuje dodatna sredstva, organizuje rad u smenama, kako bi što manji broj zaposlenih i svih drugih radno angažovanih lica rad obavljao istovremeno u jednoj prostoriji,
– omogući održavanje svih poslovnih sastanaka elektronskim, odnosno drugim odgovarajućim putem (video link, video poziv i dr.),
– odloži službena putovanja u zemlji i inostranstvu, u skladu sa odlukom nadležnog organa o zabrani, odnosno privremenom ograničenju ulaska i kretanja.

Član 4.

Poslodavac je dužan da u cilju osiguranja zaštite i zdravlja zaposlenih, radno angažovanih i stranaka obezbedi sve opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekata i lica u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Za zaposlene i radno angažovane, koji su u neposrednom kontaktu sa strankama ili dele radni prostor sa više lica, potrebno je obezbediti dovoljne količine zaštitne opreme u skladu sa posebnim propisima.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj110-2517/2020

U Beogradu, 15. marta 2020. godine

Vlada

Predsednik Republike,
Aleksandar Vučić, s.r.

Prvi potpredsednik Vlade,
Ivica Dačić, v.d.

urdba-1

Picture 1 of 2

Reagovanje SSS Kragujevca na novi Zakon o agencijskom zapošljavanju

Skupština Srbije usvojila je Zakon o agencijskom zapošljavanju koji će, po najavama iz Ministarstva za rad, omogućiti zaštitu onih koji se zapošljavaju preko agencija i doprineti smanjenju rada na crno. Na prvi zakon koji uređuju rad preko agencija, stručnjaci imaju zamerke, ali smatraju da je korak napred. Zamerke sindikata iznete pre usvajanja, nisu prihvaćene.

Preuzeto sa Radio televizija Kragujevac

Jugoslav Ristić ponovo na čelu SSS Kragujevca

Danas, 22.01.2020.godine, na održanoj Izbornoj skupštini Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, izabrani su organi SSS Kragujevca i Predsednik SSS Kragujevca, za mandatni period 2020-2025. godina.

Dužnost predsednika u narednom mandatu će obavljati Jugoslav Ristić, dok su za potpredsednike izabrani:

– Sandra Radosavljević

– Dragan Ilić i

– Zoran Marković

Srbija raj za investitore, pakao za radnike

„Da bismo mogli nešto da promenmo moramo da konstatujemo šta nam se dešava i šta su ciljevi onih koji nam to rade, a to je da Srbija bude zemlja jeftine radne snage i i dobre zabave za njih“, rekao je Ristić na tribini u Zrenjaninu.

Kazao je da su ciljevi koje poslodavci žele da postignu ukidanje zdravstvenog osiguranja i obaranje penzija na nivo od 48 odsto i na kraju privatizacija penzionog fonda.

Više o ovoj vesti na sledećem linku

Izvor: Danas.rs

Zemlje koje su raj za investitore su pakao za radnike

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Kragujevca Jugoslav Ristić ocenio je u Danu uživo da su radnici prepušteni sami sebi, kao i da “imamo državu koja je protiv radnika”. Ističe da “fabrike koje su želele da dođu u Srbiju nisu poslodavci koji dolaze da bi nas usrećili, već da bi nas jeftino platili”.

Zemlje koje su raj za investitore su pakao za radnike

IZVOR: N1

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Kragujevca Jugoslav Ristić ocenio je u Danu uživo da su radnici prepušteni sami sebi, kao i da “imamo državu koja je protiv radnika”. Ističe da “fabrike koje su želele da dođu u Srbiju nisu poslodavci koji dolaze da bi nas usrećili, već da bi nas jeftino platili”. “Treba da pravimo neke planove za razvoj privrede, da bismo nešto uspeli u tom državnom sektoru, koji ja vidim kao potencijal da se izvadimo iz ove krize. Koju su to državu razvili strani investitori? Nema je”, mišljenja je Ristić. U trgovinama u Kragujevcu, osim u velikim trgovinskim lancima, radnici imaju samo dva slobodna dana mesečno i 10 dana godišnjeg odmora, računajući i vikende, rečeno je Beti u Savezu samostalnih sindikata Kragujevca.

Kako kaže Ristić, to nije novost.

“Rekli smo ono što svi znaju koji žive u tim mestima, a ja mislim da je to široko rasprostranjeno, ljudi rade sa dva slobodna dana mesečno, ko ima tri, taj je srećan. Većina njih potpisuje blanko sporazum o raskidu radnog odnosa, kada nešto napravite što se poslodavcu ne sviđa, on kaže da više ne radite i stavi datum na taj papir”, kaže on.

Ristić kaže da je to zloupotreba.

“Kriminal, držite ljude u potčinjenom i podređenom položaju, država na to ne reaguje. Imamo državu koja je protiv radnika. Radnici u trgovini su posebno time pogođeni”, kaže on. Ističe da se svaki pokušaj nekog organizovanja ili traženja kolektivnih prava kažnjava otkazom.

“Poslodavac kaže – ako ti nećeš, ima ko hoće. Radnik je potpuno prepušten sam sebi”, kaže.

Naglašava da je to vrlo opasan položaj.

“Ljudi će da trpe jedno vreme, ali neće doveka sigurno”, kaže.

Smatra da država to može da reši lako.

“Zvali smo inspekciju rada, u malim prodavnicama mogu da vide radno vreme i koliko ima zaposlenih. Država da bi utvrdila da li plaćate porez na promet, šalje inspektora kao kupca, neka pošalje inspektora da se zaposli”, kaže Ristić.

Kako kaže, za trgovinu su poslodavci zaključili da im nisu potrebni školovani kadrovi i da ih ima puno u ponudi radnika.

“Velika ponuda radnika ih oslobađa traženja. Ima raznih vrsta diskriminacije, ako imate više od 40 godina, kažu da ste stari, da ne pričam na koje načine daju otkaze. Nedavno su devojci u kineskoj robnoj kući u Kragujevcu dali otkaz sa obrazloženjem da ima velike grudi i ne može da pakuje robu”, kaže Ristić.

Kaže da su radnici sa svojim pravima u tim sektorima jako malo upoznati, ali da, ko hoće, može da se upozna.

“Od toga nemate koristi ako nemate kome da se obratite. Država postavlja na pijedestal samo investitore, i samo njih možete da čujete. Zemlje koje su raj za investitore su pakao za radnike”, kaže i dodaje da radnici mogu da se obrate sindikatima i državi u vidu inspekcije rada.

Kako kaže, u takvim uslovima, ljudi su u očaju.

“Ili rešite da idete u inostranstvo ili krećete sami, ili pristajete da budete rob kod nekoga, sve u nadi da ćete tu nešto da promenite. Ljudi osećaju da je jedno vreme, koje nije vreme za njih, vreme nekih koji nemaju nikakve moralne vrednosti…”, kaže Ristić.

Ističe da “fabrike koje su želele da dođu u Srbiju nisu poslodavci koji dolaze da bi nas usrećili, već da bi nas jeftino platili”.

“Treba da pravimo neke planove za razvoj privrede, da bismo nešto uspeli u tom državnom sektoru, koji ja vidim kao potencijal da se izvadimo iz ove krize. Koju su to državu razvili strani investitori? Nema je”, mišljenja je Ristić.

 

Uz podršku Ulof Palme Centra Tribina na temu “Agencijski rad – iznajmljivanje radnika”

Uz podršku Ulof Palme Centra, u organizaciji Zrenjaninskog socijalnog foruma u saradnji sa SSSK, u Kragujevcu je organizovana Tribina na temu “Agencijski rad – iznajmljivanje radnika”

O tribini na Danas.rs