Socijalno – ekonomski savet o merama zaštite zaposlenih

Socijalno-ekonomski savet grada Kragujevca razmatrao je na sednici mere zaštite zaposlenih u uslovima pandemije korona virusom. Najnovijim merama definisan je način ponašanja građana, zaposlenih u javnom sektoru, rada javnih i javno komunalnih preduzeća ali isto važi i za privredne subjekte, rečeno je sednici Saveta

Mere prevencije u skladu sa zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti su obaveza ne samo državnih organa, organa jedinica autonomne pokrajine i lokalne samouprave, već su zakonska obaveza i svih privrednih društava i pravnih lica, rekao je na sednici Socijalno –ekonomskog saveta, gradonačelnik Kragujevca, Radomir Nikolić. U slučaju ratnog stanja i elementarnih nepogoda, a zaraza jeste elementarana nepogoda, svaki poslodavac ima zakonsku obavezu da u okviru svoje delatnosti i u skladu sa svojim odlukama organizuje mere zaštite zaposlenih i tu, ukoliko lokalna samouprava ili bilo koji državni organ bude mogao da pomogne, svakako će pomoći, kazao je gradonačelnik Nikolić.

Preporuka članova Saveta je da se proizvodnja prilagodi aktuelnoj situaciji i preduzmu neophodne mere zaštite od dezinfekcije obuće, redovnog čišćenja i dezinfekcije prostorije u kojima se boravi i radi, bez obzira da li su to hale ili kancelarije. Oblaganje mašina i metalnih površina najlonom radi lakše dezinfekcije, korišćenje zaštitne maske, rukavica i alkohola kao dezinfekcionog sredstva, preporučeno je na sednici Saveta.

Kao jedan od najvažnijih zaključaka SES-a je preporuka poslodavcima da se obrate stručnjacima Instituta za javno zdravlje kako bi dobili instrukcije i tačne informacije koja sredstva za dezinfekciju, u zavisnosti od procesa proizvodnje i materijala koje koriste u proizvodnji, smeju da koriste.

Izvor: Kragujevac.rs

Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja

Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije,
Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi

Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja

Uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 31/2020 od 16.3.2020. godine, kada je i stupila na snagu.

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se poseban način i organizacija rada poslodavaca na teritoriji Republike Srbije za vreme vanrednog stanja.

Član 2.

Za vreme vanrednog stanja poslodavac je dužan da omogući zaposlenima obavljanje poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad od kuće), na svim radnim mestima na kojima je moguće organizovati takav rad u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Ako opštim aktom i ugovorom o radu nije predviđen način rada iz stava 1. ovog člana, poslodavac može rešenjem omogućiti zaposlenom obavljanje poslova van prostorija poslodavca, ukoliko mu to organizacioni uslovi dozvoljavaju.

Rešenje iz stava 2. ovog člana obavezno sadrži:
1) trajanje radnog vremena;
2) način vršenja nadzora nad radom zaposlenog.

Poslodavac je dužan da vodi evidenciju o zaposlenima koji obavljaju rad van prostorija poslodavca.

Član 3.

Poslodavac čija je priroda delatnosti takva da nije moguće organizovati rad na način predviđen članom 2. ove uredbe, neophodno je da svoje poslovanje uskladi sa uslovima vanrednog stanja i to:
– da, ukoliko je to moguće i ne iziskuje dodatna sredstva, organizuje rad u smenama, kako bi što manji broj zaposlenih i svih drugih radno angažovanih lica rad obavljao istovremeno u jednoj prostoriji,
– omogući održavanje svih poslovnih sastanaka elektronskim, odnosno drugim odgovarajućim putem (video link, video poziv i dr.),
– odloži službena putovanja u zemlji i inostranstvu, u skladu sa odlukom nadležnog organa o zabrani, odnosno privremenom ograničenju ulaska i kretanja.

Član 4.

Poslodavac je dužan da u cilju osiguranja zaštite i zdravlja zaposlenih, radno angažovanih i stranaka obezbedi sve opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekata i lica u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Za zaposlene i radno angažovane, koji su u neposrednom kontaktu sa strankama ili dele radni prostor sa više lica, potrebno je obezbediti dovoljne količine zaštitne opreme u skladu sa posebnim propisima.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj110-2517/2020

U Beogradu, 15. marta 2020. godine

Vlada

Predsednik Republike,
Aleksandar Vučić, s.r.

Prvi potpredsednik Vlade,
Ivica Dačić, v.d.

urdba-1

Picture 1 of 2

Reagovanje SSS Kragujevca na novi Zakon o agencijskom zapošljavanju

Skupština Srbije usvojila je Zakon o agencijskom zapošljavanju koji će, po najavama iz Ministarstva za rad, omogućiti zaštitu onih koji se zapošljavaju preko agencija i doprineti smanjenju rada na crno. Na prvi zakon koji uređuju rad preko agencija, stručnjaci imaju zamerke, ali smatraju da je korak napred. Zamerke sindikata iznete pre usvajanja, nisu prihvaćene.

Preuzeto sa Radio televizija Kragujevac

Jugoslav Ristić ponovo na čelu SSS Kragujevca

Danas, 22.01.2020.godine, na održanoj Izbornoj skupštini Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, izabrani su organi SSS Kragujevca i Predsednik SSS Kragujevca, za mandatni period 2020-2025. godina.

Dužnost predsednika u narednom mandatu će obavljati Jugoslav Ristić, dok su za potpredsednike izabrani:

– Sandra Radosavljević

– Dragan Ilić i

– Zoran Marković

Srbija raj za investitore, pakao za radnike

„Da bismo mogli nešto da promenmo moramo da konstatujemo šta nam se dešava i šta su ciljevi onih koji nam to rade, a to je da Srbija bude zemlja jeftine radne snage i i dobre zabave za njih“, rekao je Ristić na tribini u Zrenjaninu.

Kazao je da su ciljevi koje poslodavci žele da postignu ukidanje zdravstvenog osiguranja i obaranje penzija na nivo od 48 odsto i na kraju privatizacija penzionog fonda.

Više o ovoj vesti na sledećem linku

Izvor: Danas.rs

Nastavljena kampanja za zabranu rada trgovaca nedeljom

Organizacijom tribine pod nazivom „Dostojanstvo rada – zabrana rada u trgovinskoj delatnosti nedeljom“, Savez samostalnih sindikata Kragujevca i nevladina organizacija „Roma Centar“ obeležili su međunarodni Dan ljudskih prava. Na ovaj način nastavljena je i kampanja za ukidanje rada trgovaca nedeljom. Inicijativa za zabranu rada trgovina nedeljom u celoj zemlji potekla je iz kragujevačkog Socijalno ekonomskog saveta i obuhvatila bi sve maloprodajne objekte izuzev apoteka i benzinskih stanica. Dokument je zvanično upućen Republičkom Socijalno – ekonomskom savetu, Ministarstvu trgovine i predsednici Vlade Republike Srbije. Prema podacima sindikata, u trgovinskoj delatnosti u Srbiji radi oko 200 hiljada radnika od čega 70 odsto žena.

Ova Inicijativa proistekla je iz činjenice da je položaj zaposlenih u trgovini nezavidan, veliki broj zaposlenih u ovoj delatnosti obavlja posao sa samo dva slobodna dana tokom meseca, a ne postoji ni efikasan model kontrole njihovog radnog vremena. Pri tome su plaćeni kao da ostvaruju zakonsko pravo na 40-časovno radno vreme nedeljom a ono je znatno produženo. Na tribini, kojoj su prisustvovali predstavnici sindikata i drugih organizacija, čuli su se razlozi zašto treba ukinuti rad trgovaca nedeljom.

Socijalno-ekonomski savet Kragujevca nedavno je upurio inicijativu za ukidanje rada trgovaca nedeljom što je pokrenulo javnu diskusiju. U gradskom Savezu samostalnih sindikata kažu da kampanja dobija sve veću društvenu podršku. Tribina u Kragujevcu, kojom je obeležen međunarodni Dan ljudskih prava, deo je projekta „Radna prava u lokalnim zajednicama“ koji realizuje Užički centar za ljudska prava i demokratiju.

Izveštava novinar RTK Saša Stamenić.

Izvor: www.rtk.co.rs

Obraćanje rektora bogoslovije Zorana Krstića na Radiju “Zlatousti”

I crkva je iznela svoj nedvosmisleni stav o inicijativi Kragujevačkog SES-a da se ne radi nedeljom u trgovinskoj delatnosti, iskazan kroz obraćanje rektora bogoslovije Zorana Krstića na Radiju “Zlatousti”. Obraćanje rektora Krstića možete čuti u zvučnom zapisu