Zaključci Socaijalno-ekonomskog saveta Kragujevca, održanog 19.07.2021 godine

Materijalno – socijalni položaj radnika u Kragujevcu prioritet SES

Da li zapošljavanje radnika u komunalnom sektoru grada preko agencija za iznajmljivanje radnika štedi novac Kragujevčana ili troši u iznosima većim od potrebnog – bila je jedna od tačaka dnevnog reda šeste sednice Socijalno – ekonomskog saveta grada Kragujevca.

Jugoslav Ristić predsedavajući SES i predsednik Saveza samostalnih sindikata Kragujevca smatra da na taj način ne bi trebalo radno angažovati ljude koji se bave vitalno značajnim poslovima na održavanju higijene i zelenila. Ukoliko Kragujevac nije premašio maksimalan broj zaposlenih zakonom određen u komunalnom sektoru, on ne vidi nijedan razlog da se na takav način rasipaju sredstva Kragujevčana, pa makar to koštalo i dinar više. Pored toga, smatra Ristić, radnici se tako nalaze u potpunoj nesigurnosti.

Zbog toga je zatraženo da Gradska uprava nadležna za komunalna preduzeća izvrši analizu radnih mesta i svrsishodnost agencijskog zapošljavanja, kao i da o tome izvesti Socijalno – ekonomski savet na sledećoj sednici.

Pored toga, u okviru svoje nadležnosti članovi Socijalno ekonomskog saveta posebnu pažnju posvetili su obustavi rada u „Fijat plastiku“ koja sa prekidima traje od februara. I pored posredovanja ministrake za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darije Kisić – Tepavčević koja je 12. jula posetila Kragujevac i Republičke agencije za mirno rešavanje sporova, konstatovano je da nema pomaka. S obzirom na to da se radi o statusu stotinak naših sugrađana koji je u ovom trenutku neizvestan, Socijalno -ekonomski savet očekuje od nadležnih institucija da kroz socijalni dijalog pokrene rešavanje problema.