Jugoslav Ristić ponovo na čelu SSS Kragujevca

Danas, 22.01.2020.godine, na održanoj Izbornoj skupštini Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, izabrani su organi SSS Kragujevca i Predsednik SSS Kragujevca, za mandatni period 2020-2025. godina.

Dužnost predsednika u narednom mandatu će obavljati Jugoslav Ristić, dok su za potpredsednike izabrani:

– Sandra Radosavljević

– Dragan Ilić i

– Zoran Marković