PREKINUT ŠTRAJK U VODOVODU

Odlukom Štrajkačkog odbora u preduzeću JKP „Vodovod i kanalizacija“ od 30.08.2019.god, i formalno je prekinut štrajk. Potpisivanjem Kolektivnog ugovora za ovo preduzeće i dogovorom sa lokalnom saomoupravom, da se zaposlenima u ovom preduzeću isplati novčana pomoć u četiri naredna meseca, nakon čega se očekuje prestanak važenja Zakona kojim je onemogućen rast zarada u javnom sektoru, stvoreni su formalni uslovi za prekid štrajka. Postignuti rezultati su bili zahtevi štrajkača i deo su dogovora sa lokalnom samoupravom, kada je štrajk obustavljen. Procenjujemo da je ovo jedan od najznačajnijih uspeha sindikata u  dugoj istoriji ovoj preduzeća.