Nacrt zakona o agencijskom zapošljavanju

U Kragujevcu je predstavljen Nacrt zakona o agencijskom zapošljavanju, koji ukoliko bude usvojen predviđa da će svi radnici koji rade preko agencija, ubuduće imati ugovor o radu na određeno ili neodređeno vreme sa agencijom, kao i da će im biti omogućena ostala prava, poput prava na bolovanje i godišnji odmor što do sada nije bio slučaj.

Nacrt zakona o agencijskom zapošljavanju