Uspeo štrajk upozorenja u Fijatu!

I pored velikih pritisaka kojim su bili izloženi zaposleni u Fijatu, da ne učestvuju na najavljenim štrajkovima upozorenja, a potom i na generalnom štrajku, odziv radnika je bio skoro potpun.
Sindikat je u ime radnika podneo zahteve: Povećanje osnovne zarade na 45 000 dinara, koja je do sada iznosila 38 000 dinara, rasterećenje radnika, novim zapošsljavanjem, posebno u delu montaže, koji su prinuđeni da rade posao koji u normalnim okolnostima obavljaju dva ili tri radnika. Pored tih zahteva od kompanije Fijat se traži da isplati dugo najavljivane bonuse i naknadu za prevoz kada radnici rade izvan termina u kojima postoji gradski prevoz.
Sindikalisti su bili suočeni sa pokušajima ometanja štrajka u samom trenutku njegovog započinjanja. U ponedeljek će biti održan novi štrajk upozorenja, a u utorak 27.6.2017 god u 6 časova, započeće generalni štrajk, ukoliko se dotada ne postigne dogovor.