Zaposleni u Institutu za javno zdravlje Kragujevac, protestvuju na stepeništu

Zaposleni u Institutu za javno zdravlje Kragujevac, više dana tokom pauze od 10 do 10,30 časova, protestvuju na stepeništu zgrade u kojoj rade, tražeći da Upravni odbor Instituta, imenuje sadašnjeg direktora Dragana Vasiljevića, za direktora u narednom mandatnom periodu.
I ako je bio objavljen Konkurs za izbor direktora, na koji se odazvao jedino dosadašnji direktor, Upravni odbor je odbio da Dragana Vasiljevića imenuje.
Zaposleni, predvođeni Sindikatom, smatraju da je dosadašnji direktor odlično vodio Institut i izveo ga iz krize u kojoj je bio nakon odlaska prethodnog direktora.
Protesti će se i dalje nastaviti.