Prvomajski protest 2008-me

U organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije 1.maja 2008. godine u Beogradu odrŽan je protest. Ciljevi protesta su bili:

      – Veće plate,
– Bolje penzije
– Brže zapošljavanje
– Unapređenje radnih prava

Savez samostalnih sindikata grada Kragujevca učestvovao je sa oko 500 svojih članova. Na put do Beograda krenulo se sa 10 autobusa. Nakon protesta Predsedništvo je ocenilo da je ovaj protest postigao svoj cilj.